Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » duchovno » kostol

Kostol, Košický kraj

Kostol v Košický kraj

V Košický kraj sa nachádza 710 kusov kostol.

Kostol, Košický kraj:, 1 z 12

Dóm svätej Alžbety, svätého Michala, svätáho Mikuláša Biskupa, nanebovzatia Panny Márie, Gotický evanjelický kostol, kostol, Kláštorisko, Devleskero Kher – Boží Dom, Koscelek, svätého Floriána, kostol, kostol, kostol, svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, Dominikánsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, Narod. Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Uršulínsky kostol, kostol, Sv. Anny, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Premonštrátsky kostol, Dominika Trčku, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Zosnutia presvätej Bohorodičky, Narodenia Presvätej Bohorodičky, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, kostol, Premonštrátsky kláštor, Studentský kostol, kostol, Kaplnka sv. Dominika Savia

Kostol, Košický kraj:, 2 z 12

Kostol sv. Vavrinca, svätého Ondreja, Chrám Zoslania Svätého Ducha, kostol, Chrám Božej Múdrosti, Jozefínsky kostol, kostol svätého Juraja, Svätých košických mučeníkov, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, kostol, kostol, svätej Rodiny, Svätého ducha, Panny Márie Pomocnice, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, svätého Júdu Tadeáša, kostol, Božieho milosrdenstva, Kaplnka božského srdca Ježišovho, narodenia Panny Márie, Zosnutia Panny Márie, Kráľovnej pokoja, svätej Anny, Evanjelický kostol, Krista Kráľa, Židovská synagóga, kostol, Židovská synagóga, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, svätých Petra a Pavla, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostal sv. Michala, svätých Petra a Pavla, kostol, svätých Petra a Pavla, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Cintorín stary, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Pokrove Panny Márie, Narodenia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, svätej Márie, kostol, Zbor cirkvi Bratskej, svätého Jozefa, Narodenie Panny Márie, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, svätého Mikuláša

Kostol, Košický kraj:, 3 z 12

svätého Štefana, kostol, svätej Márie Magdalény, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, zmŕtvychvstalého Krista, svätého Michala, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Marka, kostol, kostol, Návrat k čistým prameňom, Cintorin novy, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, svätého Antona Paduánskeho, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Špitálsky kostol svätého Ducha, kostol, katolický kostol, Chrám Premenenia Pána, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, svätého Bartolomeja, svätého Ducha, Mariánske sestry, Povýšenia svätého kríža, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Cyrila, sv. Hubertus, kostol, svätých Petra a Pavla, Kresťanské spoločenstvo Milosť Košice, svätého Michala, svätého Gorazda, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 4 z 12

Navštívenie Panny Márie, kostol, kostol, svätého Juraja, sv. Hubert, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Marie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícka kaplnka, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, kostol, svätého Cyrila a Metoda, kostol, Kaplnka sv. Trojice, kostol, kostol, kostol, svätého Vavrinca, Kostol Všechsvätých, kostol, svätého Štefana prvomučeníka, kostol, Sv. Juraja veľkomučeníka, kostol, kostol, sv. Anny, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, svätého Jozefa, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, sv. Petra a Pavla, Sála kráľovstva, Nanebovzatia Panny Márie, Nanebovstúpenie Pána, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archaniela, kostol

Kostol, Košický kraj:, 5 z 12

kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Apoštola, kostol, Sv. Juraja veľkomučeníka, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätej Anny, kostol, svätej Trojice, Nanebovstúpenia Pána, Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, Chrám svätých sedmopočetníkov, kostol, kostol, Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, svätého Juraja, kostol, Svätého Štefana Uhorského, kostol, Navštívenia Panny Márie, svätého Michala, Kostol, kostol, Kostol, kostol, kostol, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, kostol, Najsvätejšia trojica, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Panny Márie Sedembolestnej, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 6 z 12

kostol, Nanebevstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, Prepodobných otcov sedmopočetníkov, Všech Svatých, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, Dom smútku, Narodenia Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Pravoslávny chrám, kostol, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája, kostol, svätého Antona, Narod. Panny Márie, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičky Panny Márie, kostol, Všechsvätých, kostol, svätého Antona, kostol, kostol, svätá Anna, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Trojice, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 7 z 12

kostol, kostol, kostol, Kostol Povýšenia sv. kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, Vyšný Čaj, Sv. Jozefa, Mária Magdaléna, kostol, kostol, svätej Marty, kostol, kostol, kostol, kostol, Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, chrám archanjela Michala, kostol, svätého Augustína, kostol, sv. Štefana, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomúckeho, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám, kostol, kostol, kostol, Nanebevzatia Panny Márie, kostol, kostol, Chrám Svätej Trojice, Gréckokatolícky chrám svätej Márie, kostol, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol Ružencovej panny Márie, svätej Alžbety, kostol, Holmiková kaplnka, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 8 z 12

kostol, kostol, kostol, Zoslanie Ducha Svätého, kostol, kostol, kostol, Dom Smútku, Farský kostol nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätej Kataríny Alexandríjskej, Pravoslávny chrám, kostol, kostol, kostol, Povýšenie sv. Kríža, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Obetovania Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Dom smútku, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, Gréckokatolícka cirkev, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Farský kostol Všechsvätých, kostol, kostol, Svätého Petra a Pavla, kostol

Kostol, Košický kraj:, 9 z 12

kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Chrám sviatku Zoslania Svätého Ducha, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Svätým ženám myronosiciam, kostol, svätej Kataríny, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej panny Márie, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie - Kisboldogasszony Plébániatemplom, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Michala archanjela, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, Chrám svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, Sv. Tomáša, Reformovaný kostol 13.st. - Református templom 13.sz., kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, svätého Ondreja, kostol, svätého Floriána, kostol, svätý Hubert, Panne Márii – Pomocnici kresťanov

Kostol, Košický kraj:, 10 z 12

kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol, kostol, kostol, Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, svätej Anny, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, svätej Barbory, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, svätého Ladislava, kostol, svätého Bartolomeja, kostol, kostol, Evanjelicky kostol augsbuskeho wyznania, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Štefana Uhorského kráľa, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebevzatie Panny Márie, svätého Jána Krstiteľa, Premenenia Pána, kostol, kostol, svätej Magdalény, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, Gréckokatolícky chrám Ochran presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol sedembolestnej panny márie, kostol, Evanjelický kostol

Kostol, Košický kraj:, 11 z 12

kostol, kostol, Dom smútku, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Morová kaplnka sv. Rozálie, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, Zoslania Svätého Ducha, kostol, kostol, kaplnka Svätej panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Kostol Premenenia Pána, Kalvínsky kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 12 z 12

kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, Sans - Souci, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplička, kostol, kostol, Kaplnka sv. Petra a Pavla, Magdolna, kostol, sv.Ján Nepomucký, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Vavrinca, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, Kláštor bosých Karmelitánov, kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

kostol inde

okres Košice - okolie (157x), okres Michalovce (117x), okres Trebišov (105x), Košice (93x), okres Rožňava (79x), okres Sobrance (61x), okres Spišská Nová Ves (59x), okres Gelnica (54x), okres Košice I (35x), okres Košice II (21x), Košice - mestská časť Staré Mesto (19x), Smolník (17x), Michalovce (16x), okres Košice IV (16x), Stredné Mesto (15x), Spišská Nová Ves (14x), Košice - mestská časť Juh (14x), Košice - mestská časť Sever (12x), Rožňava (11x), Južné Mesto (10x), Krásna (9x), Košice - mestská časť Krásna (9x), Nižná Myšľa (8x), Košice - mestská časť Západ (8x), Terasa (8x), Švedlár (8x), Košice - mestská časť Dargovských hrdinov (8x), Štós (8x), Furča (8x), Myslava (7x)
kostol v okres Košice - okolie
kostol v okres Michalovce
kostol v okres Trebišov

Podobné, Košický kraj:

2057x duchovno, 757x cintorín, 710x kostol, 529x kríž, 61x kaplnka
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Košický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kosicky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.