Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » duchovno » kostol

Kostol, Košický kraj

Kostol v Košický kraj

V Košický kraj sa nachádza 709 kusov kostol.

Kostol, Košický kraj:, 1 z 12

Dóm svätej Alžbety, svätého Michala, svätáho Mikuláša Biskupa, Gotický evanjelický kostol, nanebovzatia Panny Márie, Devleskero Kher – Boží Dom, kostol, Kláštorisko, Dominikánsky kostol, kostol, Koscelek, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ducha, kostol, kostol, Uršulínsky kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, kostol, kostol, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, kostol, Premonštrátsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, kostol, kostol, Narod. Panny Márie, kostol, kostol, svätého Ondreja, Zosnutia Panny Márie, Sv. Anny, narodenia Panny Márie, svätej Rodiny, Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Krista Kráľa, svätého Júdu Tadeáša, Kaplnka božského srdca Ježišovho, kostol, svätého Bartolomeja, Kostolík z obce Kožuchovce, kostol, svätých Petra a Pavla, Evanjelický kostol

Kostol, Košický kraj:, 2 z 12

Dominika Trčku, Najsvätejšej Trojice, Zosnutia presvätej Bohorodičky, Panny Márie, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, Studentský kostol, Premonštrátsky kláštor, kostol, Kostol sv. Vavrinca, kostol, Kaplnka sv. Dominika Savia, zmŕtvychvstalého Krista, Židovská synagóga, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Židovská synagóga, kostol, Jozefínsky kostol, kostol svätého Juraja, Svätých košických mučeníkov, Chrám Božej Múdrosti, svätého Michala, Špitálsky kostol svätého Ducha, kostol, Kresťanské spoločenstvo Milosť Košice, kostol, svätých Petra a Pavla, Panny Márie Pomocnice, Svätého ducha, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Božieho milosrdenstva, kostol, svätého Gorazda, Evanjelický kostol, kostol, Gréckokatolícka kaplnka, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Jána Nepomuckého, svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätého Jozefa, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, kostol, kostol, svätého Floriána, kostol, Farský kostol nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostal sv. Michala, Evanjelicky kostol augsbuskeho wyznania, svätých Petra a Pavla, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätého Michala Archanjela, Cintorín stary, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol

Kostol, Košický kraj:, 3 z 12

Pokrove Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätého Martina, Zbor cirkvi Bratskej, svätého Jozefa, Narodenie Panny Márie, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Všechsvätých, svätého Štefana, svätého Mikuláša, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätej Márie Magdalény, svätého Michala, svätej Alžbety, kostol, kostol, kostol, svätého Augustína, kostol, svätého Marka, svätej Marty, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Návrat k čistým prameňom, svätej Anny, kostol, Cintorin novy, kostol, katolický kostol, Chrám Premenenia Pána, kostol, svätej Márie, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského, Povýšenia svätého kríža, kostol, Mariánske sestry, kostol, svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, svätých Petra a Pavla, svätého Michala, sv. Hubertus, kostol

Kostol, Košický kraj:, 4 z 12

svätého Cyrila, svätého Ladislava, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, sv. Hubert, kostol, Navštívenie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Marie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Cyrila a Metoda, kostol, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, svätého Štefana prvomučeníka, Kostol Všechsvätých, kostol, svätého Vavrinca, kostol, Kaplnka sv. Trojice, kostol, kostol, Sv. Juraja veľkomučeníka, kostol, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, sv. Anny, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jozefa, kostol, kostol, sv. Petra a Pavla, Narodenia Panny Márie, Sála kráľovstva, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 5 z 12

Nanebovstúpenia Pána, kostol, Nanebovstúpenie Pána, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Apoštola, kostol, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Sv. Juraja veľkomučeníka, svätého Michala Archaniela, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, svätého Juraja, svätej Trojice, chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, kostol, Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, Nanebovstúpenia Pána, Chrám svätých sedmopočetníkov, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, Svätého Štefana Uhorského, Kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Morová kaplnka sv. Rozálie, kostol, kostol, Najsvätejšia trojica, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 6 z 12

kostol, Panny Márie Sedembolestnej, Nanebevstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všech Svatých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, Prepodobných otcov sedmopočetníkov, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Všetkých svätých, kostol, Nanebevstúpenia Pána, Narodenia Jána Krstiteľa, Dom smútku, kostol, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Narod. Panny Márie, svätej Márie, kostol, kostol, svätá Anna, kostol, sv. Trojice, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, svätého Antona, Pravoslávny chrám, kostol, kostol, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Antona, Chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičky Panny Márie

Kostol, Košický kraj:, 7 z 12

kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Povýšenia sv. kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Mária Magdaléna, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, Rímskokatolícky kostol Ružencovej panny Márie, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám svätej Márie, kostol, kostol, kostol, chrám archanjela Michala, kostol, Chrám Svätej Trojice, kostol, kostol, Nanebevzatia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, kostol, Holmiková kaplnka, kostol, sv. Štefana, kostol, kostol, kostol, Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol

Kostol, Košický kraj:, 8 z 12

kostol, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Pravoslávny chrám, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Povýšenie sv. Kríža, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, Obetovania Pána, Zoslanie Ducha Svätého, kostol, kostol, kostol, kostol, Dom Smútku, kostol, svätej Kataríny Alexandríjskej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Dom smútku, kostol, kostol, kostol, svätej Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, Gréckokatolícka cirkev, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Farský kostol Všechsvätých, kostol, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätého Petra a Pavla, kostol

Kostol, Košický kraj:, 9 z 12

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie - Kisboldogasszony Plébániatemplom, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej panny Márie, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Juraja, kostol, svätej Anny, kostol, svätej Kataríny, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Chrám sviatku Zoslania Svätého Ducha, Chrám svätého Michala Archanjela, Svätým ženám myronosiciam, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Tomáša, svätého Ondreja, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, Reformovaný kostol 13.st. - Református templom 13.sz., kostol, svätého Floriána, kostol

Kostol, Košický kraj:, 10 z 12

kostol, kostol, Presvätej Bohorodičky, Panne Márii – Pomocnici kresťanov, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, svätej Márie, Narodenia Panny Márie, svätý Hubert, Rímskokatolícky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, svätej Barbory, kostol, svätého Bartolomeja, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol, svätého Štefana Uhorského kráľa, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Premenenia Pána, kostol, kostol, svätej Magdalény, Nanebevzatie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám Ochran presvätej Bohorodičky, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol sedembolestnej panny márie

Kostol, Košický kraj:, 11 z 12

kostol, kostol, kostol, Dom smútku, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kaplnka Svätej panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, Magdolna, svätého Jána Nepomúckeho, svätej Anny, Navštívenia Panny Márie, kostol, Zoslania Svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Škapuliarskej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol

Kostol, Košický kraj:, 12 z 12

Kostol Premenenia Pána, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Sans - Souci, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplička, kostol, Kaplnka sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv.Ján Nepomucký, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, svätého Vavrinca, Kláštor bosých Karmelitánov, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

kostol inde

okres Košice - okolie (160x), okres Michalovce (117x), okres Trebišov (105x), Košice (90x), okres Rožňava (77x), okres Sobrance (61x), okres Spišská Nová Ves (60x), okres Gelnica (54x), okres Košice I (34x), okres Košice II (20x), Košice - mestská časť Staré Mesto (19x), Smolník (17x), Michalovce (16x), okres Košice IV (16x), Spišská Nová Ves (15x), Stredné Mesto (15x), Košice - mestská časť Juh (14x), Košice - mestská časť Sever (11x), Rožňava (10x), Južné Mesto (10x), Terasa (8x), Nižná Myšľa (8x), Košice - mestská časť Západ (8x), Krásna (8x), Štós (8x), Švedlár (8x), Košice - mestská časť Krásna (8x), Košice - mestská časť Kavečany (7x), Kavečany (7x), Košice - mestská časť Dargovských hrdinov (7x)
kostol v okres Košice - okolie
kostol v okres Michalovce
kostol v okres Trebišov

Podobné, Košický kraj:

2071x duchovno, 763x cintorín, 709x kostol, 537x kríž, 62x kaplnka
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Košický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kosicky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.