Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » duchovno » kostol

Kostol, Košický kraj

Kostol v Košický kraj

V Košický kraj sa nachádza 709 kusov kostol.

Kostol, Košický kraj:, 1 z 12

Dóm svätej Alžbety, svätého Michala, svätáho Mikuláša Biskupa, nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kláštorisko, Devleskero Kher – Boží Dom, kostol, kostol, Koscelek, kostol, svätého Floriána, kostol, kostol, kostol, svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, Dominikánsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, Narod. Panny Márie, kostol, kostol, Gotický evanjelický kostol, Uršulínsky kostol, kostol, Sv. Anny, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Dominika Trčku, Premonštrátsky kostol, Zosnutia presvätej Bohorodičky, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, Premonštrátsky kláštor, Studentský kostol, Kostol sv. Vavrinca, svätého Ondreja

Kostol, Košický kraj:, 2 z 12

Chrám Zoslania Svätého Ducha, kostol, Jozefínsky kostol, kostol svätého Juraja, Svätých košických mučeníkov, zmŕtvychvstalého Krista, kostol, Svätého ducha, svätého Júdu Tadeáša, kostol, Kaplnka božského srdca Ježišovho, Božieho milosrdenstva, Kráľovnej pokoja, narodenia Panny Márie, Zosnutia Panny Márie, Krista Kráľa, Evanjelický kostol, Panny Márie Pomocnice, Židovská synagóga, kostol, svätého Bartolomeja, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Židovská synagóga, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostal sv. Michala, Kaplnka sv. Dominika Savia, svätých Petra a Pavla, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätého Michala Archanjela, Cintorín stary, Pokrove Panny Márie, kostol, Narodenia Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, Zbor cirkvi Bratskej, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Jozefa, Narodenie Panny Márie, svätého Štefana, svätého Mikuláša, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, svätej Márie Magdalény

Kostol, Košický kraj:, 3 z 12

svätého Michala, svätého Michala, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, svätého Marka, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Cintorin novy, svätej Anny, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, kostol, Návrat k čistým prameňom, kostol, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, svätej Márie, Špitálsky kostol svätého Ducha, Chrám Premenenia Pána, kostol, kostol, kostol, katolický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, svätého Štefana Uhorského, kostol, Chrám Božej Múdrosti, kostol, Povýšenia svätého kríža, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Mariánske sestry, svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Kresťanské spoločenstvo Milosť Košice, kostol, svätého Cyrila, svätých Petra a Pavla, svätého Michala, sv. Hubertus, svätého Gorazda, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 4 z 12

Navštívenie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, sv. Hubert, kostol, svätej Rodiny, Nanebovzatia Panny Marie, kostol, Gréckokatolícka kaplnka, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, svätého Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana prvomučeníka, kostol, kostol, Kostol Všechsvätých, Kaplnka sv. Trojice, svätého Vavrinca, Kostol Ružencovej Panny Márie, sv. Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Juraja veľkomučeníka, Nanebovstúpenia Pána, sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, Narodenia Panny Márie, Sála kráľovstva, kostol, Nanebovstúpenie Pána, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 5 z 12

kostol, svätého Michala Archaniela, kostol, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, Sv. Juraja veľkomučeníka, svätej Anny, kostol, Kostol sv. Jána Apoštola, kostol, svätej Trojice, kostol, chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätej Anny, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, svätého Juraja, kostol, Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, Chrám svätých sedmopočetníkov, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, Svätého Štefana Uhorského, svätého Michala, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Kostol, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Kostol, Najsvätejšia trojica, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, Panny Márie Sedembolestnej, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 6 z 12

Nanebevstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Všetkých svätých, Všech Svatých, Prepodobných otcov sedmopočetníkov, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, kostol, Dom smútku, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Narodenia Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Trojice, kostol, Narod. Panny Márie, kostol, Všechsvätých, kostol, svätého Antona, kostol, svätého Antona, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája, svätej Márie, Pravoslávny chrám, kostol, svätá Anna, kostol, kostol, kostol, Chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičky Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, Vyšný Čaj, kostol, svätých Petra a Pavla, Kostol Povýšenia sv. kríža

Kostol, Košický kraj:, 7 z 12

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, Mária Magdaléna, kostol, kostol, svätej Marty, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety, Gréckokatolícky chrám svätej Márie, Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, sv. Štefana, chrám archanjela Michala, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, kostol, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol Ružencovej panny Márie, kostol, kostol, kostol, Nanebevzatia Panny Márie, kostol, Holmiková kaplnka, kostol, Chrám Svätej Trojice, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, svätého Augustína, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám, Zoslanie Ducha Svätého

Kostol, Košický kraj:, 8 z 12

kostol, Obetovania Pána, kostol, svätej Kataríny Alexandríjskej, kostol, Dom Smútku, Pravoslávny chrám, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Povýšenie sv. Kríža, Farský kostol nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Svätého Petra a Pavla, Nanebevstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, Farský kostol Všechsvätých, kostol, svätej Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Dom smútku, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícka cirkev, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 9 z 12

kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Chrám sviatku Zoslania Svätého Ducha, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie - Kisboldogasszony Plébániatemplom, kostol, kostol, Sedembolestnej panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Svätým ženám myronosiciam, Chrám svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, svätej Anny, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, svätej Kataríny, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol 13.st. - Református templom 13.sz., kostol, kostol, kostol, svätého Floriána, kostol, Sv. Tomáša, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, svätého Ondreja, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, Rímskokatolícky kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 10 z 12

Presvätej Bohorodičky, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätý Hubert, kostol, svätej Márie, Panne Márii – Pomocnici kresťanov, svätého Ladislava, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, svätej Barbory, svätého Bartolomeja, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Evanjelicky kostol augsbuskeho wyznania, Evanjelický kostol, svätého Štefana Uhorského kráľa, kostol, kostol, kostol, kostol, Premenenia Pána, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätej Magdalény, Nanebevzatie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, Gréckokatolícky chrám Ochran presvätej Bohorodičky, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, kostol, nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol sedembolestnej panny márie, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Dom smútku

Kostol, Košický kraj:, 11 z 12

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Morová kaplnka sv. Rozálie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, Zoslania Svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kaplnka Svätej panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Premenenia Pána, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 12 z 12

kostol, kostol, kostol, Sans - Souci, kostol, kostol, kostol, Magdolna, Kaplička, kostol, kostol, Kaplnka sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv.Ján Nepomucký, kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, Kláštor bosých Karmelitánov, kostol, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, kostol, svätého Vavrinca, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

kostol inde

okres Košice - okolie (157x), okres Michalovce (117x), okres Trebišov (104x), Košice (93x), okres Rožňava (79x), okres Sobrance (61x), okres Spišská Nová Ves (59x), okres Gelnica (54x), okres Košice I (35x), okres Košice II (21x), Košice - mestská časť Staré Mesto (19x), Smolník (17x), Michalovce (16x), okres Košice IV (16x), Stredné Mesto (15x), Spišská Nová Ves (14x), Košice - mestská časť Juh (14x), Košice - mestská časť Sever (12x), Rožňava (11x), Južné Mesto (10x), Krásna (9x), Košice - mestská časť Krásna (9x), Nižná Myšľa (8x), Košice - mestská časť Západ (8x), Terasa (8x), Švedlár (8x), Košice - mestská časť Dargovských hrdinov (8x), Štós (8x), Furča (8x), Spišské Vlachy (7x)
kostol v okres Košice - okolie
kostol v okres Michalovce
kostol v okres Trebišov

Podobné, Košický kraj:

2054x duchovno, 756x cintorín, 709x kostol, 528x kríž, 61x kaplnka
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Košický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kosicky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.