Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » duchovno » kostol

Kostol, Košický kraj

Kostol v Košický kraj

V Košický kraj sa nachádza 705 kusov kostol.

Kostol, Košický kraj:, 1 z 12

Dóm svätej Alžbety, svätého Michala, svätáho Mikuláša Biskupa, nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Kláštorisko, Devleskero Kher – Boží Dom, kostol, kostol, Koscelek, svätého Floriána, kostol, kostol, svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, Dominikánsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, Narod. Panny Márie, kostol, kostol, Gotický evanjelický kostol, Uršulínsky kostol, Dominika Trčku, kostol, Sv. Anny, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Premonštrátsky kostol, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Zosnutia presvätej Bohorodičky, Narodenia Presvätej Bohorodičky, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, kostol, Premonštrátsky kláštor, Studentský kostol, svätého Ondreja, Chrám Zoslania Svätého Ducha

Kostol, Košický kraj:, 2 z 12

Jozefínsky kostol, kostol svätého Juraja, Svätých košických mučeníkov, kostol, Svätého ducha, svätého Júdu Tadeáša, Kaplnka božského srdca Ježišovho, Kráľovnej pokoja, Zosnutia Panny Márie, narodenia Panny Márie, Panny Márie Pomocnice, Krista Kráľa, Evanjelický kostol, Židovská synagóga, svätého Bartolomeja, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Židovská synagóga, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, Špitálsky kostol svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Gorazda, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostal sv. Michala, svätých Petra a Pavla, svätých Petra a Pavla, Kaplnka sv. Dominika Savia, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, kostol, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Cintorín stary, kostol, kostol, Pokrove Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, Narodenia Panny Márie, svätej Márie, Zbor cirkvi Bratskej, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Arminius, svätého Jozefa, kostol, Narodenie Panny Márie, svätého Štefana, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, svätého Mikuláša, svätého Michala, svätého Michala, zmŕtvychvstalého Krista

Kostol, Košický kraj:, 3 z 12

Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, svätého Marka, svätej Anny, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Cintorin novy, Návrat k čistým prameňom, katolický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Chrám Premenenia Pána, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského, Chrám Božej Múdrosti, kostol, svätého Ducha, kostol, Povýšenia svätého kríža, kostol, kostol, kostol, svätého Cyrila, svätých Petra a Pavla, svätého Michala, svätých Petra a Pavla, sv. Hubertus, Gr.katolícka cirkev - farnosť Rozhanovce, Panny Márie, kostol, Kresťanské spoločenstvo Milosť Košice, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, Navštívenie Panny Márie, kostol

Kostol, Košický kraj:, 4 z 12

sv. Hubert, kostol, Nanebovzatia Panny Marie, kostol, svätej Rodiny, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícka kaplnka, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Cyrila a Metoda, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, kostol, kostol, Kaplnka sv. Trojice, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana prvomučeníka, svätého Vavrinca, kostol, Kostol Všechsvätých, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Anny, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, Sála kráľovstva, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, sv. Petra a Pavla, Nanebovstúpenie Pána, Narodenia Panny Márie, Nanebovstúpenia Pána, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol

Kostol, Košický kraj:, 5 z 12

kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archaniela, svätej Anny, chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Nanebovstúpenia Pána, Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, kostol, kostol, Chrám svätých sedmopočetníkov, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, svätej Trojice, svätého Juraja, kostol, Svätého Štefana Uhorského, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol, svätého Michala, Kostol, Narodenia Presvätej Bohorodičky, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšia trojica, kostol, Panny Márie Sedembolestnej, kostol, svätého Martina, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Nanebevstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 6 z 12

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Prepodobných otcov sedmopočetníkov, kostol, Všetkých svätých, svätých Kozmu a Damiána, kostol, Všech Svatých, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Narodenia Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Antona, kostol, Všechsvätých, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája, kostol, Chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičky Panny Márie, kostol, kostol, svätá Anna, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, sv. Trojice, kostol, Pravoslávny chrám, kostol, svätého Antona, Narod. Panny Márie, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, Vyšný Čaj, kostol, svätých Petra a Pavla, Mária Magdaléna, kostol

Kostol, Košický kraj:, 7 z 12

kostol, kostol, kostol, Sv. Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Povýšenia sv. kríža, kostol, kostol, kostol, svätej Marty, kostol, kostol, kostol, Nanebevzatia Panny Márie, kostol, kostol, svätej Alžbety, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol Ružencovej panny Márie, kostol, kostol, sv. Štefana, Chrám Svätej Trojice, kostol, chrám archanjela Michala, kostol, Gréckokatolícky chrám, kostol, kostol, svätého Jána Nepomúckeho, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, Holmiková kaplnka, kostol, kostol, kostol, svätého Augustína, Gréckokatolícky chrám svätej Márie, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Dom Smútku, kostol

Kostol, Košický kraj:, 8 z 12

kostol, kostol, Povýšenie sv. Kríža, Pravoslávny chrám, kostol, Obetovania Pána, kostol, svätej Kataríny Alexandríjskej, Zoslanie Ducha Svätého, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Farský kostol nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Farský kostol Všechsvätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Ružencovej Panny Márie, kostol, Svätého Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Dom smútku, kostol, Gréckokatolícka cirkev, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 9 z 12

kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie - Kisboldogasszony Plébániatemplom, Nanebovzatia Panny Márie, Chrám sviatku Zoslania Svätého Ducha, svätého Michala archanjela, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej panny Márie, kostol, kostol, svätej Kataríny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Chrám svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Svätým ženám myronosiciam, kostol, kostol, kostol, svätého Ondreja, kostol, Reformovaný kostol 13.st. - Református templom 13.sz., kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, svätého Floriána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätý Hubert, kostol, Rímskokatolícky kostol, Narodenia Panny Márie, svätej Márie

Kostol, Košický kraj:, 10 z 12

kostol, Panne Márii – Pomocnici kresťanov, kostol, Presvätej Bohorodičky, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, svätého Ladislava, svätej Barbory, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, svätého Bartolomeja, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského kráľa, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Magdalény, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Nanebevzatie Panny Márie, Premenenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, Gréckokatolícky chrám Ochran presvätej Bohorodičky, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, kostol, nanebovzatia Panny Márie, kostol, Rímskokatolícky kostol sedembolestnej panny márie, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Dom smútku, kostol

Kostol, Košický kraj:, 11 z 12

kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, Morová kaplnka sv. Rozálie, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, Zoslania Svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kaplnka Svätej panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Premenenia Pána, kostol, Evanjelický kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sans - Souci, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 12 z 12

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Petra a Pavla, Magdolna, Kaplička, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv.Ján Nepomucký, kostol, svätého Vavrinca, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Kláštor bosých Karmelitánov, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kaplnka Panny Márie, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

kostol inde

okres Košice - okolie (155x), okres Michalovce (117x), okres Trebišov (103x), Košice (94x), okres Rožňava (80x), okres Sobrance (61x), okres Spišská Nová Ves (57x), okres Gelnica (53x), okres Košice I (35x), okres Košice II (21x), Košice - mestská časť Staré Mesto (19x), Smolník (17x), okres Košice IV (17x), Michalovce (16x), Košice - mestská časť Juh (15x), Stredné Mesto (15x), Spišská Nová Ves (14x), Košice - mestská časť Sever (12x), Južné Mesto (11x), Rožňava (11x), Košice - mestská časť Krásna (9x), Krásna (9x), Štós (8x), Terasa (8x), Nižná Myšľa (8x), Košice - mestská časť Dargovských hrdinov (8x), Furča (8x), Košice - mestská časť Západ (8x), Švedlár (8x), Košice - mestská časť Myslava (7x)
kostol v okres Košice - okolie
kostol v okres Michalovce
kostol v okres Trebišov

Podobné, Košický kraj:

2026x duchovno, 756x cintorín, 705x kostol, 505x kríž, 60x kaplnka
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Košický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kosicky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.