Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » duchovno

duchovno v Košický kraj

duchovno

996x kostol, 881x kríž, 792x cintorín, 168x kaplnka, 1x evanjelická škola, 1x katolícka škola

duchovno

Duchovno v Košický kraj

V Košický kraj sa nachádza viac ako 1000 ks duchovno.

duchovno inde

okres Košice - okolie (750x), okres Michalovce (498x), okres Trebišov (432x), okres Spišská Nová Ves (315x), Košice (283x), okres Rožňava (254x), okres Gelnica (227x), okres Sobrance (180x), okres Košice I (101x), Košice - mestská časť Sever (71x), Spišská Nová Ves (63x), Michalovce (60x), Smolník (56x), okres Košice II (52x), okres Košice IV (49x), Severné Mesto (48x), Terasa (44x), Košice - mestská časť Západ (44x), Gelnica (37x), Poproč (35x), Krompachy (34x), Rožňava (33x), Smižany (32x), Kluknava (32x), Košice - mestská časť Staré Mesto (32x), Košice - mestská časť Juh (31x), Rudník (27x), Košice - mestská časť Šaca (26x), Úhorná (26x), Južné Mesto (25x)

Duchovno, Košický kraj:, 1 z 17

Dóm svätej Alžbety, Reformovaný kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka sv. Michala, Kostol sv. Gorazda, Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša, Katolícka stredná pedagogická škola, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Antona Paduánskeho, Kostol Najsvätejšej Trojice, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Rozália, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Michala archanjela, Južný cintorín, Premonštrátsky kláštor, Kostol Ducha Svätého, Kostol Kráľovnej pokoja, Kostol Krista Kráľa, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Nanebovstúpenia Pána, Nová ortodoxná synagóga, Chrám sv. Michala archanjela, Farnosť Evanjelickej cirkvi metodistickej Slavkovce, Kostol sv. Michala archanjela, Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, Chrám sv. Petra a Pavla, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Centrum buddhizmu Diamantovej cesty, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, Verejný cintorín, Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky, Morová kaplnka sv. Rozálie, Kalvínsky kostol, Evanjelický kostol, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Devleskero Kher – Boží Dom, nanebovzatia Panny Márie, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kaplnka Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, Kostol zmŕtvychvstalého Krista, Kostol sv. Ondreja, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kostol sv. Bartolomeja, I. zastavenie, IV. zastavenie, II. zastavenie, III. zastavenie, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Evanjelický kostol, Farský kríž, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Rity, Kostol sv. Vavrinca, VIII. zastavenie

Duchovno, Košický kraj:, 2 z 17

Evanjelický a. v. kostol, Chrám Nanebovstúpenia Pána, Immaculata, VII. zastavenie, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, VI. zastavenie, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Kostol sv. Ladislava, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Šimona a Júdu, Evanjelický a. v. kostol, Chrám sv. Petra a Pavla, XIV. zastavenie, Chrám sv. Marka, IX. zastaveníe, XI. zastavenie, V. zastavenie, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Mikuláša, XIII. zastavenie, XII. zastavenie, Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa, X. zastavenie, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Evanjelický a. v. kostol, Reformovaný kostol, Cintorín Rudník, Evanjelický a. v. kostol, kostol, Kostol Všetkých svätých, Evanjelický a. v. kostol, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Kostol Narodenia Panny Márie, Evanjelickej a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Koscelek, Kostol Božieho milosrdenstva, Kostol nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa, cintorín, Kostol Fatimskej Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Panny Márie Pomocnice, Chrám sv. veľkomučeníka Juraja, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Svätej rodiny, svätého Ducha, Chrám Premenenia Pána, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Chrám sv. Mikuláša, Kaplnka Lurdskej Panny Márie, Reformovaný kostol

Duchovno, Košický kraj:, 3 z 17

Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Jozefa, robotníka, Kostol sv. Petra a Pavla, Evanjelický a. v. kostol, Reformovaný kostol, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kaplnka sv. Anny, Chrám Nanebovstúpenia Pána, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Svätyňa Božieho milosrdenstva, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Chrám sv. Michala archanjela, Chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa, Ján Pavol II., Kostol sv. Ladislava, Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kostol sv. Anny, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Petra a Pavla, Chrám apoštolom rovného sv. Rastislava, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, Chrám bl. mučeníka Dominika Trčku, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Vavrinca, Chrám sv. Klimenta Ochridského, Chrám Zostúpenia Svätého Ducha, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Kostol Zoslania Ducha Svätého, Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa, Chrám Všetkých svätých, Kostol sv. Márie Magdalény, Chrám sv. Michala archanjela, Chrám sv. Cyrila a Metoda, Chrám sv. proroka Eliáša a sv. kňaza-mučeníka Maxima Sandoviča, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Všetkých svätých, Chrám sv. Bazila Veľkého, Chrám Zostúpenia Svätého Ducha, Reformovaný kostol, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Štefana Uhorského

Duchovno, Košický kraj:, 4 z 17

Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Malá kaplnka Presvätej Bohorodičky na Hrádku, Chrám sv. Cyrila a Metoda, kostol, Zosnutia Panny Márie, Kostol Mena Panny Márie, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kaplnka Najsätejšej Trojice, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Kostol sv. Františka z Assisi, Reformovaný kostol, Chrám svätých sedmopočetníkov, Cerkev sv. Cyrila a Metoda, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Antona, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, Kostol sv. Jozefa, Kostol Nanebovstúpenia Pána, Kostol sv. Anny, Chrám Nanebovstúpenia Pána, Evanjelický a. v. kostol, kostol, Reformovaný kostol, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Vavrinca, Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Heleny, Kostol Povýšenia Svätého kríža, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kostol Panny Márie, pomocnice kresťanov, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Reformovaný kostol, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol sv. Štefana, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Chrám apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda, Najsvätejšie srdce Ježišovo, Reformovaný kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Evanjelický a. v. kostol, Chrám Nanebevstúpenia Pána, Kostol Povýšenia Svätého kríža

Duchovno, Košický kraj:, 5 z 17

Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kostol sv. Petra a Pavla, Reformovaný kostol, Kostol Povýšenia sv. Kríža, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Rózsafüzér Királynője templom, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Chrám Božej Múdrosti, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Všetkých svätých, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Panny Márie Škapuliarskej, Reformovaný kostol, Reformed church in Slavec, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie, Kostol svätých košických mučeníkov, Kaplnka sv. Magdalény, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Michala archanjela, Kresťanské spoločenstvo Milosť Košice, Evanjelický kostol augsburského vyznania, svätého Floriána, Chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky, Narodenia Presvätej Bohorodičky, Kostol Panny Márie Karmelskej, Kaplnka Božieho Milosrdenstva;Božieho Milosrdenstva, Reformovaný cirkevný zbor, Kostol Narodenia panny Márie, Židovská synagóga, Chrám Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Veľký kríž, Chrám Najsvätejšej Trojice, Jozefínsky kostol, svätého Juraja, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Michala, kríž, Kostol sv. Júdu Tadeáša, Jána, apoštola a evanjelistu, Narodenia svätého Jána Krstiteľa, Kostol sv. Jozefa, Kostol sv. Joachima a Anny, kostol, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Kostol sv. Štefana mučeníka, Kaplnka Navštívenia Panny Márie, svätých Petra a Pavla, kríž, kríž, Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Duchovno, Košický kraj:, 6 z 17

Kostol sv. Jána Krstiteľa, svätej Rodiny, Kaplnka Panny Márie, kráľovnej, kostol, Kostol Povýšenia Svätého kríža, svätého Cyrila a Metoda, Kláštor bosých Karmelitánov, kaplnka, Židovský cintorín – historický, kostol, kríž, kríž, kaplnka, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Jozefa Robotníka, cintorín, Reformovaný kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Reformovaný kostol, Kostol sv. Františka Xaverského, kaplnka, Kostol sv. Františka Xaverského, kostol, kaplnka, kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, Kostol Narodenia Panny Márie, kaplnka, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie, kostol, kríž, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, kríž, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kaplnka, kaplnka, kríž, kostol, kostol, kríž, cintorín, kríž, kríž, kríž, Kaplnka Panny Márie Snežnej, Reformovaný kostol, kríž, cintorín, sv. Dominika Savia, kostol, Kostol Ducha Svätého

Duchovno, Košický kraj:, 7 z 17

kríž, kostol, Chrám Najsvätejšej Trojice, cintorín, kríž, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, kríž, kríž, kríž, kostol, Chrám archanjela Michala, Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla, kaplnka, kostol, Kostol Všetkých Svätých, kostol, Pokrove Panny Márie, Kostol sv. Anny, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka sv. Jozefa, kríž, kríž, kaplnka, kostol, kostol, kaplnka, kríž, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kaplnka, Evanjelický a. v. kostol, Reformovaný kostol, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kríž, Reformovaný kostol, kríž, kríž, kríž, kostol, kostol, kríž, kostol, Kostol sv. Alžbety, kríž, Kaplnka sv. Sarkisa, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Navštevy Panny Márie, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Narodenie Panny Márie, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky, cintorín, kríž, kríž, kaplnka, Kostol sv. Jozefa, kríž, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kostol Narodenia Jána Krstiteľa

Duchovno, Košický kraj:, 8 z 17

Kostol sv. Michala archanjela, cintorín, cintorín, Kostol Najsvätejšieho Mena Panny Márie, cintorín, kríž, cintorín, kostol, kríž, kostol, Reformovaný kostol, kríž, Panny Márie Škapuliarskej, Židovský cintorín, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol sv. Márie Magdalény, kríž, kostol, Kostol sv. Jána, apoštola, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kríž, kostol, kostol, Chrám bl. mučeníka Pavla Petra Gojdiča, kríž, kríž, cintorín, Pravoslávny kostol vo Veľkých Kapušanoch, kostol, kríž, kríž, kríž, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kríž, kríž, Kostol Najsvätejšej Trojice, kríž, kríž, kríž, kaplnka, kostol, Kaplnka sv. Floriána, kríž, kríž, Kostol sv. Augustína, Kostol Narodenia Panny Márie, kaplnka, cintorín, kostol, kríž, Kostol sv. Marty, kostol, kríž, kríž, kaplnka, Kostol Ducha Svätého, Chrám sv. Pantelejmona, kríž, kríž, svätého Štefana Uhorského

Duchovno, Košický kraj:, 9 z 17

kostol, kríž, Cintorin novy, kríž, Návrat k čistým prameňom, cintorín, kríž, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, kríž, Kostol sv. Štefana Uhorského, Chrám sv. Cyrila a Metoda, kríž, Chrám veľkomučeníka Juraja, kaplnka, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kaplnka, kríž, Kostol Najsvätejšej Trojice, Cintorín Vyšné Opátske, kaplnka, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kríž, kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol, kaplnka, Chrám Premenenia Pána, Kaplnka Panny Márie, Kostol Najsvätejšej Trojice, Reformovaný kostol, kaplnka, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Reformovaný kostol, Židovský cintorín, Cintorín Krásna, kostol, kostol, Chrám Premenenia Pána, kostol, Cintorín Šaca, kríž, cintorín, kríž, kostol, kostol, Chrám Zoslania Ducha Svätého, kostol, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Cintorín Poľov, kríž, kostol, kostol, sv. Hubertus, Reformovaný kostol, kostol, kríž, kríž

Duchovno, Košický kraj:, 10 z 17

Zbor cirkvi Bratskej, Všetkých svätých, cintorín, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Reformovaný kostol, Kostol sv. Anny, cintorín, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, kostol, kríž, cintorín, kaplnka, Reformovaný kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, kríž, kostol, Chrám sv. Petra a Pavla, kostol, kríž, kostol, kostol, kostol, kríž, kríž, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, kostol, Narodenia Panny Márie, kaplnka, Kostol sv. Joachima a Anny, kríž, kríž, kostol, kríž, kríž, kríž, cintorín, VIII, kríž, XIII, cintorín, kríž, XI, III, IX, XIV, I, X, II, VII, XII, kríž, cintorín, IV, Cintorín starý, VI, V, kaplnka

Duchovno, Košický kraj:, 11 z 17

kríž, kríž, Nanebovzatia Panny Marie, kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kaplnka, kostol, kaplnka, kostol, kríž, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Chrám Premenenia Pána, kostol, Cintorín Barca, kríž, kaplnka, kríž, kostol, kostol, kríž, cintorín, svätého Huberta, Reformovaný kostol, kaplnka, kríž, kríž, kaplnka, kaplnka, cintorín, cintorín, kaplnka, kaplnka, cintorín, Chrám Nanebovstúpenia Pána, cintorín, Kostol Narodenia Panny Márie, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Reformovaný cirkevný zbor, kríž, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, cintorín, kríž, kríž, Reformovaný kostol, Evanjelický a. v. kostol, Reformovaný kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, kríž, Reformovaný kostol, kríž, kaplnka, kríž, kríž, kostol, kostol

Duchovno, Košický kraj:, 12 z 17

cintorín, cintorín, cintorín, kríž, kostol, Kostol sv. Imricha, kostol, Rastlinný kostol sv. Ladislava, cintorín, kostol, cintorín, kostol, cintorín, Bohoslužobný stánok, kostol, kostol, kostol, kostol, cintorín, cintorín, kríž, kostol, Reformovaný kostol, Chrám Premenenia Pána, kostol, III. Kríž pri Kapušťanky, kríž, kríž, Reformovaná kresťanská cirkev, kostol, kaplnka, kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kostol, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Kaplnka sv. Petra a Pavla, cintorín, kríž, kríž, Reformovaný kostol, kostol, kríž, kríž, kostol, kríž, kostol, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Kaplnka Povýšenia Svätého kríža, Kostol sv. Štefana Uhorského, Reformovaný kostol, kostol, kríž, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, cintorín, kostol, kaplnka, kostol

Duchovno, Košický kraj:, 13 z 17

cintorín, Kostol Ružencovej Panny Márie, Chrám Nanebovstúpenie Pána, Kostol sv. Anny, sv. Petra a Pavla, Chrám sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, cintorín, kostol, svätého Štefana prvomučeníka, cintorín, Reformovaný kostol, cintorín, Reformovaný kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, cintorín, kostol, kríž, Kostol sv. Michala archaniela, Farský kostol sv. Jozefa, kríž, Kostol Narodenia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Všetkých svätých, kostol, Kalvínsky kostol, Chrám Premenenia Pána, kostol, kostol, kostol, kríž, kostol, svätého Antona Paduánskeho, Kostol sv. Jozefa, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Reformovaný kostol, Chválabohu, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, Kostol sv. Jána apoštola, Reformovaný kostol, kríž, Chrám veľkomučeníka Juraja, kostol, kostol, IX, Evanjelický a. v. kostol, Kalvínsky kostol, kaplnka, kostol, Nanebovstúpenia Pána, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, Cintorín Červenej armády, svätého Juraja, Kostol sv. Anny

Duchovno, Košický kraj:, 14 z 17

cintorín, cintorín, cintorín, kostol, Cintorín Košická Nová Ves, kostol, cintorín, cintorín, kostol, chrám Zoslania sv. Ducha, cintorín, cintorín, Kostol sv. Pia X., kostol, Kostol sv. Bartolomeja, cintorín, cintorín, cintorín, kostol, kostol, kostol, cintorín, kostol, kríž, kríž, Reformovaný kostol, Nanebovstúpenia Isusa Christa, Kostol Narodenia sv. Jána Krstitela, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, Kráľovnej pokoja, kostol, kostol, kostol, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Kostol Panny Márie, pomocnice kresťanov, Chrám sv. Juraja, kaplnka, kostol, cintorín, kostol, Reformovaný kostol, Chrám Všetkých svätých, Kostol sv. Anny, Reformovaný kostol, kaplnka, kostol, kostol, kríž, kostol, kostol, kostol, kríž, Reformovaný kostol, kostol, kostol, cintorín, Chrám sv. Michala archanjela, Chrám Všetkých svätých, kostol

Duchovno, Košický kraj:, 15 z 17

cintorín, cintorín, Old jewish cemetery, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kríž, cintorín, cintorín, Nanebovstúpenia Pána, atrakcia, cintorín, cintorín, kríž, kríž, kostol, kríž, kostol, kostol, kríž, kríž, Kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Reformovaný kostol, cintorín, kaplnka, IV, kríž, Kostol Najsvätejšej Trojice, X, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Kostol sv. košických mučeníkov, VIII, XIV, kríž, kostol, cintorín, XII, Reformovaný kostol, Kostol Všetkých svätých, kostol, kríž, kríž, I, kostol, kríž, Kostol sv. Štefana Uhorského, kríž, Chrám Nanebovstúpenia Pána, XI, kostol, kaplnka, kríž, II, kostol, kríž, kostol, Reformovaný kostol, cintorín

Duchovno, Košický kraj:, 16 z 17

kríž, kríž, kríž, Kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, kostol, kríž, kríž, kaplnka, kríž, kríž, Chrám sv. Petra a Pavla, XIII, kaplnka, Reformovaný kostol, kostol, VII, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, cintorín, cintorín, kríž, kríž, cintorín, kríž, Cintorín Šaca, cintorín, kostol, kríž, cintorín, kostol, cintorín, kríž, Reformovaný kostol, kríž, cintorín, kostol, Krížny kameň, kostol, VIII, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kaplnka, Reformovaný kostol, cintorín, Chrám sv. Juraja, kostol, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, VI, kostol, kríž, Kostol sv. Františka Xaverského, kríž, kaplnka, kostol, kríž, kríž, kríž

Duchovno, Košický kraj:, 17 z 17

cintorín, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Všetkých svätých, Kostol Panny Márie, pomocnice kresťanov, VII, kostol, kríž, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kríž, kostol, IX, cintorín, kostol, kríž, Kostol Panny Márie Fatimskej, III, IV, Kostol Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci, kostol, kríž, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, III, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kaplnka, Evanjelický a. v. kostol, kostol, kríž, kaplnka, kríž, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Nanebovstúpenia Pána, kostol, Chrám Najsvätejšej Trojice, kostol, V, kostol, V, VI

duchovno inde

okres Košice - okolie (750x), okres Michalovce (498x), okres Trebišov (432x), okres Spišská Nová Ves (315x), Košice (283x), okres Rožňava (254x), okres Gelnica (227x), okres Sobrance (180x), okres Košice I (101x), Košice - mestská časť Sever (71x), Spišská Nová Ves (63x), Michalovce (60x), Smolník (56x), okres Košice II (52x), okres Košice IV (49x), Severné Mesto (48x), Terasa (44x), Košice - mestská časť Západ (44x), Gelnica (37x), Poproč (35x), Krompachy (34x), Rožňava (33x), Smižany (32x), Kluknava (32x), Košice - mestská časť Staré Mesto (32x), Košice - mestská časť Juh (31x), Rudník (27x), Košice - mestská časť Šaca (26x), Úhorná (26x), Južné Mesto (25x)
duchovno v okres Košice - okolie
duchovno v okres Michalovce
duchovno v okres Trebišov
duchovno v Košický kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku kosicky-kraj.oma.sk duchovno

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.