Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » vzdelanie

vzdelanie v Košický kraj

vzdelanie

403x základná škola, 241x skôlka, 30x univerzita, 14x autoškola, 8x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Košický kraj

V Košický kraj sa nachádza 696 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

Košice (262x), okres Košice I (107x), okres Košice - okolie (94x), okres Michalovce (84x), Košice - mestská časť Staré Mesto (84x), okres Rožňava (81x), okres Trebišov (74x), Košice - mestská časť Juh (68x), okres Košice II (68x), okres Spišská Nová Ves (63x), okres Košice IV (63x), Terasa (62x), Košice - mestská časť Západ (62x), Košice - mestská časť Sever (61x), Južné Mesto (51x), Stredné Mesto (49x), Severné Mesto (41x), Michalovce (35x), Spišská Nová Ves (33x), Rožňava (32x), Furča (26x), Košice - mestská časť Dargovských hrdinov (26x), okres Gelnica (25x), okres Sobrance (23x), okres Košice III (22x), Huštáky (21x), Košice - mestská časť Sídlisko KVP (18x), Grunt (18x), Skladná (18x), Myslava (16x)

Vzdelanie, Košický kraj:, 1 z 12

Právnická fakulta UPJŠ, Filozofická fakulta UPJŠ, Stavebná fakulta TUKE, Lekárska fakulta UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach, Gymnázium Šrobárova, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, Prírodovedecká fakulta, Právnická fakulta UPJŠ, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Mihálya Helmeczyho, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Stredná odborná škola technická, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Autoškola DOMIK, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Stredná zdravotnícka škola, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy UPJŠ, SPŠ Dopravná, Strojnícka fakulta, Gymnázium Opatovská, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Ekonomická fakulta TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Autoškola ELITE, ZŠ Trebišovská 10, Fakulta umení, SOŠ Ostrovského, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Základná škola akademika Jura Hronca, Konzervatórium Košice, Letecká fakulta TUKE, Gymnázium Park mládeže 5, Gymnázium Poštová, Stredná odborná škola technická, Detašované pracovisko Košice - bl. Z G. Mallu, Gymnázium Trebišovská 12, Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Súkromné gymnázium Katkin park 2, Katolícka stredná pedagogická škola, Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Základná škola Janigova, Základná škola Zlatá, Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec, Mikrojasle Medvedík, Materská Škola Plešivec, Základná škola, Škola umeleckého priemyslu, Cirkevná spojená škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Základná škola Požiarnická, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Základná škola s materskou školou Rozhanovce, Základná škola s materskou školou, Areál strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Stredná odborná škola Jána Bocatia

Vzdelanie, Košický kraj:, 2 z 12

Košice International School, Univerzita veterinárneho lekárstva, Základná škola, Komenského 2, Autoškola MIGA, Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským, MŠ Zuzkin park 2, Stredná odborná škola automobilová, Základná škola Postupimská, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb vidieku, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, SPŠ Strojnícka, Gymnázium na Alejovej 1, ZŠ Mateja Lechkého, Základná škola Ľudovíta Fullu, Stredná odborná škola Gemerská, ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Stredná odborná škola Košice-Šaca, Materská škola Slniečko, Základná škola, Súkromná stredná odborná škola ekonomická - Košická Akadémia, Gymnázium P. J. Šafárika, Základná škola, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola železničná, Materská škola s VJM, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Stredná športová škola, Gymnázium Komenského, Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna, Materská škola, MŠ Družstevná pri Hornáde, Gymnázium Školská, Materská škola, Základná škola Drnava s VJM, Autoškola Soldos & Skupeň, Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec, Technická akadémia, Materská škola - Óvoda, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Spojená škola J.A.Komenského - MŠ, ZŠ a SOŠ s VJM, Základná umelecká škola v Medzeve, ZŠ Petra Kellnera Hostinského, Základná škola, Súkromná základná škola Felix, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Základná škola sv. Michala Spišské Tomášovce, Základná Umelecká Škola Moldava Nad Bodvou, ZŠ Park Angelinum, Bubbly, Slniečkovo, Základná škola s materskou školou Harichovce, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Stredná odborná škola technická, Peter Džačár - Autoškola, Základná škola s materskou školou Hrabušice, skôlka, Základná škola Severná, Základná škola s materskou školou

Vzdelanie, Košický kraj:, 3 z 12

Stredná odborná škola Policajného zboru, Základná škola s materskou školou Chrasť nad Hornádom, Gymnázium, Stredná odborná škola obchodu a služieb, AUTOŠKOLA - Jozef GUĽÁŠ, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves, Základná škola s materskou školou Plechotice, Stredná zdravotnícka škola, Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyuč. jaz. maď. Vojany, Obchodná akadémia Watsonova, Základná škola Plešivec, Stredná odborná škola dopravy a služieb Strážske, Základná škola Pionierov, Základná škola s materskou školou Poproč, Súkromná stredná odborná škola DSA, Základná škola, SNP 13, Spišské Vlachy, Materská škola Rastieme k slniečku Vyšná Myšľa, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Veľké Trakany, Materská škola Gyňov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca, Základná škola Ivana Krasku, skôlka, skôlka, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským-Óvoda, Obchodná akadémia, Základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola Gelnica, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Materská škola, Základná škola Grundschule Medzev, Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého, Základná škola s materskou školou Vlachovo, základná škola, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Materská škola, Materská škola, Základná škola s materskou školou Novosad, Základná škola Bačkovík, Základná škola, Základná škola Chrastné, Materská škola Mládežnícka 2, Základná škola Kluknava, Základná škola s materskou školou, Materská škola Sokoľ, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Evanjelická cirkevná materská škola, Hronček, Základná škola s MŠ Františka Jozefa Fugu, Základná škola Ďurkov, Základná škola Odorín, základná škola, Základná škola Čaňa, Materská škola Kyjevská, Základná škola s materskou školou Smolník

Vzdelanie, Košický kraj:, 4 z 12

Materská škola - Óvoda, Materská škola Dúhový domček, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná škola Šemša, Materská škola - Óvoda Zádielska 4, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Splash International, skôlka, Gymnázium Veľké Kapušany, ZŠ Pavla Emanuela Dobšinského, Materská škola Odorín, Základná škola Podjavorinskej, skôlka, Cirkevná stredná odborná škola, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Základná škola Kežmarská 30, Fakulta umení TUKE, Onder, univerzita, Rektorát TUKE, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela, Základná škola Gemerská 2, ZŠ Abovská 36, Súkromná základná škola, Základná škola Staničná 13, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Súkromná základná umelecká škola, Hotelová akadémia, Cirkevná materská škola sv. Bernadety, základná škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Diamond English, SOŠ, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Krásnohorské Podhradie, SOŠ drevárska, Základná škola Bukovecká 17, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola, ZŠ Družicová 4, Lingua centrum, Materská škola Nižná Myšľa, Súkromné konzervatórium, Základná škola, Komenského 12, základná škola, Súkromná materská škola a Detské montessori centrum, Lienka, MŠ Za priekopou 57, Základná umelecká škola Jantárová, Jasle, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, skôlka, MŠ Trebišovská 11, MŠ Šafárikova trieda 4, Materská škola Jarná, Materská škola Šebastovce, Základná škola, Nad Medzou 1, Základná škola, Levočská ulica 11, Súkromná materská škola Tatranská 10, Stredná odborná škola

Vzdelanie, Košický kraj:, 5 z 12

Súkromná materská škola, Materská škola Hrnčiarska 1, MŠ Blahoslavenej Imeldy, Základná škola, Hutnícka 16, MŠ Bernolákova 14, MŠ Hrebendova, Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého, Gymnázium Javorová, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Základná umelecká škola, Základná škola, Súkromná MŠ Starozagorská 8, MŠ Palárikova 22, Playschool - súkromná materská škola, MŠ Nešporova 28, Spojená škola internátna, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Základná škola, Lipová 13, Súkromná základná škola Dneperská 1, skôlka, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským 1.- 4. roč, Základná škola s materskou školou, Materská škola Watsonova 2, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, SOŠ ekonomická, Základná škola Hrhov, Materská škola - Óvoda Žižkova 4, Materská škola Rumanova, Základná škola Nižná Myšľa, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, základná škola, MŠ Němcovej 4, Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Materská škola Smetanova 11, Základná škola, Komenského 6, Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Základná škola, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Materská škola Hečkova, základná škola, základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola Irkutská 1, Materská škola Lidické námestie 18, Špeciálna základná škola, Tyršova 1, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Materská škola, Základná škola s materskou školou, Hlavná 320/79, 044 17 Slanec, Základná škola Eugena Ruffinyho, Materská škola Ďurďošík, Základná škola, Lienka, Základná škola, Materská škola vo Vojanoch, Spojená škola, MŠ Družicová 5, Špeciálna ZŠ s elokovanými triedami, MŠ J. Švermu 8, Autoškola Šišo

Vzdelanie, Košický kraj:, 6 z 12

multi, Materská škola Poľná 1, Športová materská škola Loptička, skôlka, Materská škola, MŠ Okružná 19, MŠ Ipeľská, Špeciálna materská škola Ľudová 15, Základná škola Hýľov, Základná škola 1.-4. roč. Brezina, Základná škola Belehradská 21, Hotelová akadémia, ZŠ Krosnianska 4, Základná škola Štós, ZŠ Starozagorská, Základná škola Bruselská 18, Obchodná akadémia Polárna 1, ZŠ Masarykova 19/A, Základná škola s vjm, 1. Základná škola, skôlka, Základná škola Bernolákova 16, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Mládežnícka 3, ZŠ Tomášikova, Materská škola Brezina, MŠ Povstania českého ľudu 11, Základná umelecká škola, Základná škola Užhorodská 39, SOŠ pedagogická a materská škola, základná škola, základná škola, ZŠ Hroncova 23, základná škola, Základná škola Polianska 1, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, 8. Základná škola, Základná škola Belehradská 21, S Láskou, Súkromná základná umelecká škola, Materská škola Rankovce, Základná škola Park Angelínum, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, Súkromná ZŠ HUMAN, ZUŠ Irkutská – elokované pracovisko Aténska, Materská škola Šemša, Základná škola s vyučovacím jazykom mad'arským, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Súkromné gymnázium, Gymnázium Gelnica, Špeciálna materská škola, Škola úžitkového výtvarníctva, Základná škola P. O. Hviezdoslava, MŠ Budapeštianska 1, Základná škola Jozefa Urbana, Základná umelecká škola Bernolákova 26, Spojená škola Vojenská 13, Jazyková škola Empire, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Košický kraj:, 7 z 12

Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Myslavská, ZŠ Krosnianska 2, Základná škola P. O. Hviezdoslava, základná škola, základná škola, Základná škola Kežmarská 28, základná škola, MŠ Belehradská 6, Liečebno - výchovné sanatórium, základná škola, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola Považská 12, Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským Komenského 36, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Materská škola, MŠ Park Angelinum, univerzita, MŠ Kalinovská 9, Štátna jazyková škola, ZŠ Fábryho, základná škola, Gymnázium Veľké Kapušany, Rektorát leteckej fakulty TUKE, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, Základná škola Slobody 1, MŠ Ovručská 14, základná škola, základná škola, ZŠ Drabova 3, základná škola, MŠ Zupkova 37, Základna škola, MŠ Jaltská 33, MŠ Obrancov mieru 20, MŠ Obrancov mieru 16, 4. Základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, MŠ Jenisejská, Galaktik, MŠ Cottbuská 34, Ľudová škola umenia, MŠ Dénešova 53, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, MŠ Čínska 24, Materská škola, základná škola, skôlka, Katedra elektroenergetiky – TUKE, Základná umelecká škola, Materská škola jasle

Vzdelanie, Košický kraj:, 8 z 12

základná škola, základná škola, ZŠ Sv. Jána Krstiteľa, Gymnázium Ľ. Štúra, SOŠ obchodu a služieb, Materská škola, skôlka, Základná umelecká škola, MŠ Park mládeže 4, základná škola, Materská škola, Základná škola Spišské Vlachy, MŠ Húskova, Materská škola Turgenevova 38, Detské jasle Jesenná 12, skôlka, Materská škola, skôlka, Materská škola - ihrisko, skôlka, Špeciálna základná škola, základná škola, Materská škola Miškovecká 20, Materská škola Turgenevova 7, Materská škola Azovská 1, MŠ Kežmarská 46, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ, Základná umelecká škola, skôlka, základná škola, MŠ Polianska 4, univerzita, Detské centrum Sloník, skôlka, MŠ Humenská 51, 2. Základná škola, základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, základná škola, skôlka, MŠ Jarná 4, základná škola, skôlka, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, MŠ Melánie Nemcovej, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Súkromná ZŠ Galaktická, základná škola, skôlka, Materská škola a jasle, Gymnázium Pavla Horova, Materská škola MAKOVIČKA

Vzdelanie, Košický kraj:, 9 z 12

skôlka, základná škola, skôlka, Materská škola Oštepová 1, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Materská škola, základná škola, MŠ Juhoslovanská 4, základná škola, Špeciálna základná škola, 3. Základná škola, skôlka, Gymnázium, základná škola, Materská škola, Materská škola Vojka, základná škola, Materská škola, MŠ Moldavská cesta 23, 6. Základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, 7. Základná škola, skôlka, Základná škola Zemanská 2, 5. Základná škola, skôlka, Základná škola s materskou školou, skôlka, základná škola, Materská škola, Stretava, Materská škola Medzev, základná škola, Základná škola Zemanská 2, Súkromá základná škola Slobody, pavilón D, základná škola, Stredné odborné učilište poľnohospodárske Štítnik, Materská škola, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, stredná škola, Základná škola Malá Ida, základná škola, základná škola, Špeciálna základna škola, Povýšenia svätého Kríža, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Autoškola Sičák, Základná škola s materskou školou

Vzdelanie, Košický kraj:, 10 z 12

skôlka, stredná škola, Základná škola, MŠ Havanská 26, základná škola, , základná škola, Základná škola, Materská škola, skôlka, Detské centrum Ovečka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Óvoda, základná škola, základná škola, skôlka, ZŠ VJM, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou, skôlka, skôlka, Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, skôlka, MŠ Hemerkova, MŠ Čordákova 17, skôlka, ELBA, Materská škola, základná škola, MŠ Dneperská 8, základná škola, Materská škola Kavečany, Základná škola s materskou školou, skôlka, Materská škola, základná škola, základná škola, Evanjelická materská škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, SMŠ Panorámka, základná škola

Vzdelanie, Košický kraj:, 11 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Teplička, základná škola, Materská škola, základná škola, Renner, Súkromná materská škola Bauerova 1, skôlka, skôlka, skôlka, základná škola, MŠ Hronská 7, základná škola, skôlka, skôlka, skôlka, základná škola, Materská škola, skôlka, základná škola, Súkromná základná škola Kechnec 13, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola Nováčany, skôlka, základná škola, základná škola, Základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná materská škola sv. Terezky, skôlka, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola, Darivčák, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, MŠ Geča, Predškolské zariadenie Veľká Ida

Vzdelanie, Košický kraj:, 12 z 12

Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, Základná škola Paňovce, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Autoškola Imrich, autoškola, základná škola

vzdelanie inde

Košice (262x), okres Košice I (107x), okres Košice - okolie (94x), okres Michalovce (84x), Košice - mestská časť Staré Mesto (84x), okres Rožňava (81x), okres Trebišov (74x), Košice - mestská časť Juh (68x), okres Košice II (68x), okres Spišská Nová Ves (63x), okres Košice IV (63x), Terasa (62x), Košice - mestská časť Západ (62x), Košice - mestská časť Sever (61x), Južné Mesto (51x), Stredné Mesto (49x), Severné Mesto (41x), Michalovce (35x), Spišská Nová Ves (33x), Rožňava (32x), Furča (26x), Košice - mestská časť Dargovských hrdinov (26x), okres Gelnica (25x), okres Sobrance (23x), okres Košice III (22x), Huštáky (21x), Košice - mestská časť Sídlisko KVP (18x), Grunt (18x), Skladná (18x), Myslava (16x)
vzdelanie v Košice
vzdelanie v okres Košice I
vzdelanie v okres Košice - okolie
vzdelanie v Košický kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku kosicky-kraj.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.