Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » vzdelanie

vzdelanie v Košický kraj

vzdelanie

376x základná škola, 207x skôlka, 31x univerzita, 12x autoškola, 11x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Košický kraj

V Košický kraj sa nachádza 637 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

Košice (256x), okres Košice I (108x), Košice - mestská časť Staré Mesto (81x), okres Košice - okolie (77x), okres Michalovce (76x), okres Rožňava (70x), okres Košice II (66x), okres Trebišov (64x), Košice - mestská časť Juh (64x), Košice - mestská časť Sever (61x), okres Košice IV (60x), Košice - mestská časť Západ (59x), Terasa (59x), okres Spišská Nová Ves (58x), Južné Mesto (49x), Stredné Mesto (47x), Severné Mesto (42x), Michalovce (34x), Spišská Nová Ves (33x), Rožňava (30x), okres Gelnica (25x), Košice - mestská časť Dargovských hrdinov (24x), Furča (24x), Huštáky (22x), okres Košice III (21x), okres Sobrance (20x), Grunt (18x), Košice - mestská časť Sídlisko KVP (18x), Letná (16x), Košice - mestská časť Myslava (16x)

Vzdelanie, Košický kraj:, 1 z 11

Právnická fakulta UPJŠ, Filozofická fakulta UPJŠ, Lekárska fakulta UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach, Gymnázium Šrobárova, Právnická fakulta UPJŠ, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Mihálya Helmeczyho, Prírodovedecká fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Autoškola DOMIK, Stavebná fakulta TUKE, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy UPJŠ, Gymnázium Opatovská, Strojnícka fakulta, ZŠ Trebišovská 10, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta umení, Gymnázium Park mládeže 5, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ekonomická fakulta TUKE, Základná škola akademika Jura Hronca, Konzervatórium Košice, Stredná zdravotnícka škola, SPŠ Dopravná, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Gymnázium Poštová, SOŠ Ostrovského, Stredná odborná škola technická, Detašované pracovisko Košice - bl. Z G. Mallu, Letecká fakulta TUKE, Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Gymnázium Trebišovská 12, Základná škola Zlatá, Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec, Súkromné gymnázium Katkin park 2, Mikrojasle Medvedík, Katolícka stredná pedagogická škola, Materská Škola Plešivec, Základná škola Janigova, barierový prístup, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Základná škola s materskou školou, Košice International School, Autoškola MIGA, Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským, MŠ Zuzkin park 2, Základná škola Požiarnická, Stredná odborná škola technická, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Gymnázium na Alejovej 1, SPŠ Strojnícka

Vzdelanie, Košický kraj:, 2 z 11

Stredná odborná škola automobilová, Gymnázium P. J. Šafárika, Základná umelecká škola, Materská škola s VJM, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, SPŠ Elektrotechnická, Stredná odborná škola železničná, Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Gymnázium Komenského, Materská škola, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb vidieku, Materská škola, Autoškola Soldos & Skupeň, Škola umeleckého priemyslu, Základná škola Ľudovíta Fullu, Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec, Materská škola - Óvoda, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Spojená škola J.A.Komenského - MŠ, ZŠ a SOŠ s VJM, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Základná škola, ZŠ Petra Kellnera Hostinského, Základná umelecká škola v Medzeve, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Stredná zdravotnícka škola, Základna škola, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Bubbly, Stredná odborná škola technická, MŠ Tatranská 23, Peter Džačár - Autoškola, Stredná odborná škola Gemerská, Stredná odborná škola Policajného zboru, Stredná odborná škola obchodu a služieb, AUTOŠKOLA - Jozef GUĽÁŠ, Súkromná základná škola Felix Košice, Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Stredná športová škola, Základná škola s materskou školou Plechotice, Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyuč. jaz. maď. Vojany, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Postupimská, Základná škola Plešivec, Stredná odborná škola dopravy a služieb Strážske, Základná škola Pionierov, Splash International, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Veľké Trakany, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, základná škola, Obchodná akadémia, Základná škola Ivana Krasku, skôlka, Základná škola Grundschule Medzev, ZŠ Park Angelinum, Základná škola, Materská škola, Základná škola s materskou školou

Vzdelanie, Košický kraj:, 3 z 11

Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého, Základná škola s materskou školou Vlachovo, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Materská škola, Základná škola s materskou školou Novosad, Materská škola, Základná škola Bačkovík, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Základná škola, Základná škola Kluknava, Základná škola s materskou školou, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Evanjelická cirkevná materská škola, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Hronček, Základná škola Čaňa, Základná škola Odorín, Základná škola s materskou školou Smolník, Materská škola Kyjevská, Materská škola - Óvoda, Základná škola Šemša, Základná škola s materskou školou Smolník, Materská škola Dúhový domček, základná škola, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, ZŠ Pavla Emanuela Dobšinského, Gymnázium Veľké Kapušany, Materská škola Odorín, Obchodná akadémia Watsonova, Cirkevná stredná odborná škola, Stredná odborná škola Košice-Šaca, Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca, Rektorát TUKE, Fakulta umení TU, Súkromná základná škola, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela, Súkromná základná umelecká škola, Základná škola Kežmarská 30, Hotelová akadémia, Materská škola Lidické námestie 18, Cirkevná materská škola sv. Bernadety, základná škola, Jasle, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Diamond English, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Základná škola, Komenského 2, SOŠ, Základná škola Krásnohorské Podhradie, SOŠ drevárska, Univerzita veterinárneho lekárstva, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Základná umelecká škola Irkutská 1, Základná škola, Materská škola Nižná Myšľa, Materská škola - Óvoda Zádielska 4, Súkromné konzervatórium, Základná škola Gemerská 2

Vzdelanie, Košický kraj:, 4 z 11

ZŠ Abovská 36, Základná škola, Komenského 12, Základná škola, skôlka, MŠ Za priekopou 57, Základná umelecká škola Jantárová, Súkromná materská škola a Detské montessori centrum, Technická akadémia, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, MŠ Šafárikova trieda 4, Základná škola Staničná 13, Základná škola Podjavorinskej, Základná škola, Levočská ulica 11, Súkromná materská škola Tatranská 10, Základná škola, Nad Medzou 1, Gymnázium Javorová, MŠ Blahoslavenej Imeldy, Základná škola, Hutnícka 16, Súkromná materská škola, Materská škola Hrnčiarska 1, MŠ Bernolákova 14, Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého, Základná škola, Základná umelecká škola, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, PLAYSCHOOL - súkromná materská škola, MŠ Palárikova 22, Spojená škola internátna, Súkromná základná škola Dneperská 1, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Materská škola, Základná škola, Lipová 13, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským 1.- 4. roč, Materská škola, Materská škola Watsonova 2, Gymnázium, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Gymnázium Školská, Základná škola Nižná Myšľa, SOŠ ekonomická, Základná škola Hrhov, Materská škola Rumanova, Materská škola - Óvoda Žižkova 4, Základná škola, Lingua centrum, základná škola, Materská škola Smetanova 11, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, MŠ Ipeľská, Špeciálna materská škola Ľudová 15, Materská škola, ZŠ Družicová 4, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola, Komenského 6, Základná škola Bukovecká 17, Základná škola, Materská škola Hečkova, Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Základná škola s materskou školou, Rudník

Vzdelanie, Košický kraj:, 5 z 11

Základná škola, Špeciálna základná škola, Tyršova 1, Materská škola, MŠ Trebišovská 11, Materská škola, Súkromná stredná odborná škola DSA, Materská škola Šebastovce, Základná škola s materskou školou, Hlavná 320/79, 044 17 Slanec, Základná škola Eugena Ruffinyho, Základná škola, Základná škola, Materská škola vo Vojanoch, Špeciálna ZŠ s elokovanými triedami, Spojená škola, MŠ Hrebendova, AUTOŠKOLA ŠIŠO, MŠ Družicová 5, multi, skôlka, Materská škola, Základná škola Drnava s VJM, Športová materská škola Loptička, MŠ Nešporova 28, Materská škola Poľná 1, Materská škola Azovská 1, MŠ Němcovej 4, Súkromná MŠ Starozagorská 8, Základná škola Hýľov, základná škola, Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Základná škola Štós, Materská škola Ďurďošík, Základná umelecká škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, 1. Základná škola, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, MŠ Povstania českého ľudu 11, základná škola, základná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, 8. Základná škola, ZŠ Krosnianska 4, Súkromná základná umelecká škola, Materská škola Rankovce, ZŠ Mateja Lechkého, základná škola, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Materská škola Šemša, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom mad'arským, ZŠ Masarykova 19/A, Základná škola Jozefa Urbana, Gymnázium Gelnica, Škola úžitkového výtvarníctva, Súkromná ZŠ Galaktická, MŠ Melánie Nemcovej, Základná škola P. O. Hviezdoslava

Vzdelanie, Košický kraj:, 6 z 11

Základná umelecká škola Bernolákova 26, Špeciálna materská škola, základná škola, Súkromná ZŠ, Hotelová akadémia, Spojená škola Vojenská 13, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Bernolákova 16, základná škola, Základná škola P. O. Hviezdoslava, základná škola, ZŠ Tomášikova, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, základná škola, Základná škola Užhorodská 39, základná škola, Obchodná akadémia Polárna 1, Liečebno - výchovné sanatórium, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, univerzita, MŠ Kalinovská 9, MŠ Park Angelinum, Štátna jazyková škola, Základná škola Polianska 1, ZŠ Hroncova 23, základná škola, Gymnázium Veľké Kapušany, základná škola, Materská škola, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, MŠ Havanská 26, MŠ Zupkova 37, 4. Základná škola, Základná škola Slobody 1, MŠ Obrancov mieru 20, MŠ Jaltská 33, MŠ Obrancov mieru 16, základná škola, základná škola, Materská škola, Galaktik, MŠ Čordákova 17, Stredná odborná škola, Základná škola Belehradská 21, MŠ Cottbuská 34, Základná škola Belehradská 21, základná škola, základná škola, Ľudová škola umenia, Gymnázium Pavla Horova, základná škola, základná škola, Katedra elektroenergetiky – TUKE

Vzdelanie, Košický kraj:, 7 z 11

Materská škola, skôlka, Materská škola, MŠ Dénešova 53, ZŠ Sv. Jána Krstiteľa, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Ľ. Štúra, základná škola, Materská škola jasle, základná škola, MŠ Park mládeže 4, Detské centrum OVEČKA, Materská škola, Základná škola Spišské Vlachy, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, Základná škola Bruselská 18, ZUŠ Irkutská – elokované pracovisko Aténska, Materská škola Turgenevova 38, skôlka, Detské jasle Jesenná 12, Materská škola, Špeciálna základná škola, Materská škola, skôlka, základná škola, Materská škola - ihrisko, ZŠ Starozagorská, Súkromná ZŠ HUMAN, Materská škola Turgenevova 7, Materská škola Miškovecká 20, základná škola, Materská škola Kavečany, základná škola, Evanjelická materská škola, skôlka, MŠ Polianska 4, Detské centrum Sloník, skôlka, univerzita, MŠ Humenská 51, Základná škola Myslavská, základná škola, 2. Základná škola, stredná škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Súkromné gymnázium, MŠ Jarná 4, základná škola, ZŠ Krosnianska 2, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Kežmarská 28, Materská škola MAKOVIČKA, základná škola, základná škola, skôlka, Materská škola a jasle, skôlka

Vzdelanie, Košický kraj:, 8 z 11

skôlka, základná škola, skôlka, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná umelecká škola, MŠ Budapeštianska 1, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Materská škola Oštepová 1, základná škola, MŠ Hronská 7, základná škola, Jazyková škola Empire, MŠ Juhoslovanská 4, 3. Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Považská 12, základná škola, Gymnázium, Špeciálna základná škola, základná škola, skôlka, Materská škola, 6. Základná škola, základná škola, MŠ Moldavská cesta 23, Materská škola, základná škola, základná škola, skôlka, ZŠ Fábryho, Stredné odborné učilište poľnohospodárske Štítnik, základná škola, Základná škola Zemanská 2, skôlka, skôlka, Materská škola, 7. Základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, skôlka, 5. Základná škola, Materská škola Medzev, skôlka, Základná škola Zemanská 2, základná škola, základná škola, ZŠ Drabova 3, Materská škola, Materská škola, Základná škola, stredná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Malá Ida, skôlka, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Košický kraj:, 9 z 11

Špeciálna základna škola, základná škola, základná škola, základná škola, Povýšenia svätého Kríža, Základná škola s materskou školou, Autoškola Sičák, Materská škola, Materská škola, skôlka, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, skôlka, Cirkevná materská škola sv. Terezky, skôlka, základná škola, MŠ Čínska 24, základná škola, základná škola, základná škola, MŠ Belehradská 6, skôlka, MŠ Jenisejská, základná škola, MŠ Kežmarská 46, základná škola, skôlka, Materská škola, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, skôlka, ELBA, MŠ Hemerkova, MŠ Dneperská 8, základná škola, skôlka, Základná škola s materskou školou, skôlka, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, skôlka, Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, MŠ Ovručská 14, základná škola, základná škola, Teplička, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Košický kraj:, 10 z 11

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, Súkromná materská škola Bauerova 1, MŠ Húskova, Renner, Súkromná základná škola Kechnec 13, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, skôlka, Meterská škola Nováčany, skôlka, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, skôlka, základná škola, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola, skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, základná škola, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka

Vzdelanie, Košický kraj:, 11 z 11

skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, základná škola, skôlka, Základná škola, skôlka, skôlka, Stretava, skôlka, skôlka, základná škola, Základná škola Paňovce, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, , základná škola, základná škola, skôlka, skôlka, Základná škola, základná škola, ZŠ VJM, základná škola, základná škola, Autoškola, skôlka, Autoškola Imrich, autoškola, základná škola, základná škola, základná škola

vzdelanie inde

Košice (256x), okres Košice I (108x), Košice - mestská časť Staré Mesto (81x), okres Košice - okolie (77x), okres Michalovce (76x), okres Rožňava (70x), okres Košice II (66x), okres Trebišov (64x), Košice - mestská časť Juh (64x), Košice - mestská časť Sever (61x), okres Košice IV (60x), Košice - mestská časť Západ (59x), Terasa (59x), okres Spišská Nová Ves (58x), Južné Mesto (49x), Stredné Mesto (47x), Severné Mesto (42x), Michalovce (34x), Spišská Nová Ves (33x), Rožňava (30x), okres Gelnica (25x), Košice - mestská časť Dargovských hrdinov (24x), Furča (24x), Huštáky (22x), okres Košice III (21x), okres Sobrance (20x), Grunt (18x), Košice - mestská časť Sídlisko KVP (18x), Letná (16x), Košice - mestská časť Myslava (16x)
vzdelanie v Košice
vzdelanie v okres Košice I
vzdelanie v Košice - mestská časť Staré Mesto
vzdelanie v Košický kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku kosicky-kraj.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.