Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » turistika » miesto

Miesto, Košický kraj

Miesto v Košický kraj

V Košický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Košický kraj:, 1 z 17

Spišské námestie, Kopa Girbeš, Brody, Podskala, Námestie Oceliarov, Mier, Luník II, Sad mládeže, Luník IV, Funduše, Záhumienky, Luník III, Na tehelni, Košiarny briežok, Predmlynie, Záhumnie, Hať, Pod cigánmi, Dolina, Vyšné lúky, Pod Bohdanec, Košické Hámre, Huta, Ždiar, Táleng, Šachta Adama a Evy, Roveň, Za krížom, Prieložky, Baňa Alžbeta, Stodolisko, Luník VIII, Jurkovec, Pod Malinovou, Hrb, Pastovník, Úbočie, Holá Hôrka, Malý Čingov, Pod Tepličkou, Kapustnice, Pri mlynskej studni, Luník V, Vyšný mlyn, Pod záhradami, Luník VI, Široké, Luník I, sv. Michal, Zemplínska Široka, Ostrov, Hadušovce, Polovice, Stráň, Na Pavlovskom chotári, Nižné Slovinky, Stupy, Na mazúrku, osada Ortov, Kolónia

Miesto, Košický kraj:, 2 z 17

Luník VII, Briežky, Vyšné Slovinky, Pod Gapľom, Dlhá lúka, Pod Ilenou, Urbárske pasienky, Žakarovský potok, Hámor, Zápotockého, Brešč, Mária huta, Viničky, Pauker, Záhumienky, Šable, Kaňapka, Za horou, PAĽKOV, Turzovské Kúpele, Pod Ortoviskom, Kruch, Gombaseg, Dol, Blatné Revištia, Nad kačin, Na Diabolku, Za Mačangu, Záhumienky, Hrabovčík, Diery, Močidlá, Východný laz, Čertovíky, Vinkel, Vyše dediny, Hrabniaky, Na úbočie, Pod cintorínom, Sady, Kázeň, Červený breh, Za predným jarkom, Stežná, Halašto, Za humnami, Pod Slobodnou, Jahodník, Mlynky, Ibešek, Berpáš, Pod lesom, Farská záhrada, Za Domaničom, Rovné, Pod strednou horou, Nad rynou, Vyšné za humny, Harp I, Pod Hradskou horou

Miesto, Košický kraj:, 3 z 17

Malý Rakytovec, Bobalkov hŕbok, Maša, Debry, Za krajné, Zahumienky, Zubagov, Koniec potôčka, Padky, Za Novou Roňvou, Na prievoze, Biela hlina, Pod Dlhý roh, Kapustnice, Lazy, Dimočka, Hora nad cintorínom, Rovinky niže Šarvanca, Za štepníky, Nižný mlyn, Skalník, Beša nad Latoricou, Vyše dediny, Pod klinmi, Od levočského, Rovinky, Pod Dubniaky, Hrb, Pri ihrisku, Rovinky niže cesty, Mlynský náhon, Na Brehu, Za tehelňou, Morišky, Dubnianky, Pod horou, Šinková, Medzi lavičkami, Slavošovce - sídlisko, Vyšné Lúky, Pásiky, Cimbjarok, Veské, Východné konopiská, Čarne, Arnutovce, Rekreačné chatky, Za záhradami, Valal, Široký, Kopaniny, Kožarovka, Koncuveské, Maša, Rogošky, Nad cigánmi, Červený močiar, Nad Kremeňom, Mlynský náhon, Poza vysne

Miesto, Košický kraj:, 4 z 17

Kucany, Suchá dolina, Nad kostolom, Majer, Jákov klin, Huta, Za jarok, Pod brehmi, Pod hôrky, Za slivkou, Konopnice, Huta Gelnica, Kút, Rúbanisko, Ku kaplnke, Grófovo, Kapustnice, Za vodou, Nižné lúky, Šubrnák, Banská, Hurki, Pánske, Henclová, Pod Dušou ll., Marčovec, Fedorov hrb, V uhle, Grófska lúka, Bindt, Uvrata, Banská, Záhumnie, Bunov, Rechtorka, Zátonka, Kapustnice, Cez vrch, Záhumnie, Šture, Pod Lipník, Čabinova lúka, Veľké Lúky, Panská tabla, Ortváň, Valent, Nad krčmou, Popod Gavart, Kapustnice, Za starou vodou, Zadné Partizánske, Do hory, Záhumnie, Tichá voda, Lazy, Nové sídlisko, Rovne, Breh, Tkaniš, Repiská

Miesto, Košický kraj:, 5 z 17

Lániky, Klín, Košov Lipoveček, Nad krížom, Niže mlyna, Hlina, Tri studne, Hnilec, rómska osada, Nižné Hrable, Hájovňa, Rovnice, Čerešník, Pod Verecinu, Nižné Skalice, Záhumnie, Osada Háj, Niže dediny, Veľký Tanorok, Dlhé, Stretavka, Halboky jarek, Záhumne, Dolina, Senianske, Mikov háj, Obrazec, Vargovo, Trubačovec, Hamriška, Mačací vrch, Pod vŕškom, Stodolky, Závislivec, Pod cestou, Kapušnice, Lúčky, Kameňolom, Dráha, Záhumnie, Palenčiareň, Rydziny, Žaborinec, Na lúku, Vyšné lúky, Medený hámor, Výšný hon, Lučkovce, Za Gamrata, Delava, Vŕšok, Konopiská, Záhumienky, Gabačka, Samé rožky, Spúšťadlo, Malá pastva, Konopiská, V kapustiankach, Stredný zamer

Miesto, Košický kraj:, 6 z 17

Zimný potok, Kapustianky, Povrazky, Klauzmanka, Biela hora, Pod Trsteníkom, Medveď, Telia záhrada, Medzi cestami, Kamen, Do scoba, Vyšné uhlisko, Dubová, Suchá lúka, Laškovský dvor, Pri stanici, Stohoviská, Piesočné, Hrabusicka hajovna, Baška, Kamenec, Ku mlynu, Konopnice, Štít, Maša, Hámor, Pod láz, Prachovňa, Rakovský potok, Čitákova hora, Paľova dolka, Losíky, Na zábave, Pod stráňou, Záhumienky, Byčí gruň, Sihliny, Za cintorínom, Dolinky, Zemlicka, Kozina, Svata Maria, Drienovec, Vyšné Lúky, Pod Stredným vrchom, Berech, Nad hutou, Čučma-závod, Bohdáne, Chrasť, Za kostolom, Košická lúka, Za humnami, Dvorisko, Horbok, Sokola, Za stavom, Stredné zeme, Záhumienky, Zahumenky uzské

Miesto, Košický kraj:, 7 z 17

Pri sykavke, Pri Prefe, Myslina, Jovické rašelinisko, Stredné vinice, Pred cintorínom, Bukovina, Na Kradiny, Nad mocilka, Kriničky, Pri hradskej, Pod drahu, Na Lazci, Za hruškou, Lúčky, Teplý vrch, Košťany, Čermeľská dolina, Nižné záhumienky, Kolesárova, Hlinok, Breh, Zeme niže obce, Angi-mlyn, Vyšný breh, Viničky, Všechsvätých, Za záhradami, Lipník, Kozí chrbát, Galgovec, Kolónia, Zuzová, Véč, Fišerka, Dolina, Michalany, Hlina, Šarvanec, Medzi jarky, Čermeľ, Kozí klin, Pod malou chrástkou, Vyšné rúbanice, Malé Breziny, Na krátke, Rovné, Svetlá pusta, Čermeľská dolina, Kaštieľ, Buzgov, Pri kostolíku, Fodorova hať, Hradná stráň, Na úboči, Pod Vyšovom, Na konci lazov, Konopianky, Strielky, Dlhé

Miesto, Košický kraj:, 8 z 17

Lukačova bučina, Dúbravy, Beržeň, Strilka, Topolinky, Široké, Priekopy-Zvoničky, Kováčovo, Dubinky, Šibeňou, Zálesy, Hradská hora, Topoľany, Prostredný grúň, Brašková, Staškové diely, Dolinka pod haťou, Za lieštim, Pred pílou, Pred kamenné hŕbky, Za pílou, Farský les, Lazárka, Nad hať, Na šebe, Figurov vŕšok, Kamenné hŕbky, Pod miklošikovou, Biele skaly, Ždiar, pod prieslop, U baní, Humenec, Za úboč, Dlhé hony, Baníky, Nad Skalničné, Hŕbok, Čierna hora, Pod Hájom, Pod Braškovou, Za bučie, Zoboliaš, Za rokytím, Jechtík, klečová, Fábenova hola, Pavlova, Cimberg, Borovičná, Za potočky, Grúniky, Prosredný grúň, Malá hôrka, Gunátovo, Veľká hôrka, Za Rochovou, Drábska, Pri baniach, Nad Kút

Miesto, Košický kraj:, 9 z 17

Strižniarka, Pod Ždiar, Úslň, Mikše, Klimentovo, Roveň, Pod kaplnkou, Starý trh, Pod cestou, Stará Ves, Pri vode, Mravenisko, Pánsky les, Pod Dlhým kútom, Smížok, Kjar, Pri mauzóleu, Povrazy, Dlhé, Bakša, Skalničné, Veľký laz, Kút, Nad Úboč, Veľké pološiny, Pod veľkým lazom, Vyšné lúky, Pod Pavlovovou, Jedle, Dobrovice, Hrady, Veľký les, Byčie role, Gombáš, Šípy, Michalov kút, Malé klady, Brdárov vrch, Predný Žiar, Za kostolom, Pod baňami, Kapustnica, Pred kút, Buďkov, Veľký Žiar, Tepličany, Buďková, Sladlá, U Bresta, Nižné lúky, Miklóšikova, Habzík, Veľké klady, kozí chrbát, Kapustnica, Prostrednie, Pod jovickou cestou, Pod Okrúhlym vrchom, Fábena hola, Pod sekerami

Miesto, Košický kraj:, 10 z 17

Harova, Dlhý kút, Miletka, Pred rochovou, Pod jedle, Malé pološiny, Malé povrazy, Na chotári, Lieštiny, Veľké povrazy, Močiarky, Nižný vrch, Háj, Bíreška, Rubanka, Lazy, Konopište, Dolný ortáš, Pod hrabinami, Lány, Ku humencu, Koniec jarku, Háj, Hrb, U klady, Studený prameň, Majstrová lúka, Ochabisko, Na laz, U Košice, Úboč, Petrovský les, Čermošňa, Kráľová, Za krčmou, Richtárova roľa, Úpätie kaplnky, Okruhľanky, Konopný kút, Pri Mauzóleu, Rubaň, Horný Ortáš, Breziny, Úzke, Koniec jarka, U riňa, Záhumienky, Záhumienky horné, Požiare, Zakutky, Ortovište, Pod dedinou, Poľana, Hrun, Vrchné nížiny, Pod Múrom, Rusín, Mlynské lúky, Medzi riečie, Pod kopcom

Miesto, Košický kraj:, 11 z 17

Za záhradou, Planče, Dolné nížiny, Šlog, Ortaše, Pri Roňve, Zákutie, Zámery, Malé káty, Topoliny, Makoviska, Ortáš, Šovk, Dolné Kamenčie, Makovisko, Široké, Šípové, Kopček, Pri studniach, Les, Sosnový hrb, Teplica, Na hŕbkoch, Krivé lúky, Totkaláš, Manov dvorec, Nižné lúky, Urbársky les, Repianky, Nános, Medzi jarkami, Za mostom, Dlhé, Omláš, Na kameni, Bodnárovo, Konopiská ll., Pri dvore, Kotra, Konopianky, Prídavky, Nános, Hlohy, Povrazy, Dolný lán, Hrun, Nižný kopec, Chrasť, Terekovo, Košiariky, Kúty, Sklady, Za zahradami, Za močiarom, Dubový vrch, Nižné zachrasťovo, Vyšné zachrasťovo, Surok, Kapaný járok, Stredný hon

Miesto, Košický kraj:, 12 z 17

Pri cintoríne, Dielničky, Osikový háj, Potôčky, Štefanove zeme, Hradová, Na farské, Budov klin, Breziny, Za železnicou, Horné lúky, Kráľova posteľ, Kutovisko, Pastierske, Nižné lúky, Tancošová dolka, Úzke, Teľacia lúka, Štrkové, Dolné lúky, Medzi dráhami, Fejarváryho, Dlhé zeme, Nižný kopec, Kažitov, Na kozáku, Kopanisko, Kozia hora, Krupov dvor, Lendava, Zajgov, Fajerváryho, Kotrová stráň, Batovec II., Za vodu, Kolesárka, Kadlubcovo, Nižné cesty, Lieskovce, Na Revickom, Horné Lúky, Hôrne hôrky, Čonkán, Na horu, Kotanka, Horné lúky, Kulč, Pažiť, Kamenný briežok, Divoký, Lúčne pole, Ortáš, Príbava, Lopovka, Kropa, Jesenovec, Tabla, Prohovo, Krátke, Havraní les

Miesto, Košický kraj:, 13 z 17

Za potokom, Predné pole, Od lesnianskej, Záhrady, Pod Poľanou, Nižné kohútie, Medzi tajbou, Za sopotom, Derháky, Pod Čeriakom, Veľké pole, Na zadnych katastroch, Krúžik, Konopianky, Strminy, Horné lúky, Nad úžľabinou, Povrazy, Šandorovo, Zajačky, Kolesárky, Hlboký, Hliník, Hirjač, Nad tehelňou, Riedke, Žabník, Siroke, Stav, Medená baňa, Stračok, Pod kamenným kopcom, Dĺžavky, Chabianky, Olšinky, Stráne, Laborečky, Pod kameňom, Pri Martinovej doline, Bolov jarok, Jeseniky, Staré, Hrbatý laz, Nižná chrasť, Veľká lúka, Sivá studňa, Na košiarky, Smrdáky, Pri bielom kameni, Opalky, Kopec, Skalička, Močiare, Na Lehotskom, Piesky, V jarku, Vyšné lúky, Lieskovec, Britké brehy, DÍžiny

Miesto, Košický kraj:, 14 z 17

Chránené vinice, Pod močidlom, Jurkovo, Nevráž, Nižná Šajba, Pri Vápennom potoku, Konopiská, Záhumienky, Nad Osadou, Dúbravky, Krátke, Hora Teplica, Biemantka, Kamenčovate, Stavenec, Zadné Pole, Slaný potok, Nižné Bereky, Za dolinkou, Liky, Maturovská, Stredný hon, Breziny, Lacakovo, Nová lúka a tŕnie, Záhumienky, Vyšné lúky, Vyšné Úbočie, Niže potoka, Stredný hrebienčok, Dolný háj, Drienkovo, Zvoniarka, Oľšiny, Ortviská, Strelka, Pohorelé, Gologiňáš, Dubnienky, Hrabiny, Šipy, Komanica, Vrch Čierneho, Veľký povraz, Pod Šajby, Polakova dolka, Farské riadky, Poljutro, Vyšné Bereky, Krátke, Lúčky, Pod Krompašskou cestou, Vyšné pole, Chmelnica, Pod Nevrážou, Pri hrubej vŕbe, Pod Udočom, Jalmaška, Malé dÍžiny, Nad bielym kameňom

Miesto, Košický kraj:, 15 z 17

Trnavky, Predný potok, Kamene, Jašterka, Za sinokosami, Dlhé pole, Jasenovec, Tabla, Hrún, Široké, Pravý jarček, Niže ložínskej dráhy, Vyšná Šajba, Dlhý ker, Rigovy, Koliby, Malomaše, Povrazy, Horové, Višenky, Stodoliská, Poruby, Do jarku koncom, Gerešov žľab, Nové pole, Nad Lechmanovou lúkou, Nad Šibeňou, Medzi doly, Pažiť, Haniska, Roskoš, Háj, Benčov, Stará lúka, Malá Tatárka, Záružie, Za záhradami, Batovec I., Pšeničný hrb, Lúka od chotára, Povrazy, Hrb, Halaštov, Stredné, Slovenský kras, Dielnice, Nad mlynskou studňou, Kropaje, Vyšné Hamadlo, Parlák, Janovská lúka, Lučica, V Brezách, Melónik, Trojradové, Nad záhradami, Panské lúky, Kravský roh, Breziny, Brusný kameň

Miesto, Košický kraj:, 16 z 17

Kapustnica, Lazy, Na novej mierke, Bukovinky, Veľká stráň, Kapusťanky, Hora, Kamančie, Keilova štôlňa, Pod Hájom, Kapustniky, Kračiny, Roňva, Pri Hore, Na lesík, Stredný mlyn, Lúky, Medzi kanálmi, Záhumie, Veľké, Svinské brezy, Imrička, Konopnice, Pažice, Ružanky, Stredná tabuľa, Pod Paportným, Pri chotári, Chrásť, Lieštiny, Medzi žľabinami, Mladí, Osada, Hrun, Kruhy, Medzi vodami, Dolné lúky, Dolná lúka, Stredný les, Diely, Gazdovské lúky, Červený vrch, Hrhovský les, Sinokosy, Dzelnice, Malé Komorné, Pri močidle, Koncom do Jamníčka, Drážka, Stračí dol, Konopiská, Pod brehom, Bonišovský, Galícia, Hrún, Pod Čertovicou, Mikloščovo, Ortaše, Malá stráň, Jeseníky

Miesto, Košický kraj:, 17 z 17

Ortoviská, Čarnov, Pod močiarom, Orechovo, Čierťaš, Gazdovský Grúň, Kozáreň, Repiská, Zadné stádla, Pri kamennej studni, Zvaleniská, Pod pálenčiarňou, Tabla, Prehybina, Šipky, Vyšné Komorné, Vyšný závoz, Ferova studňa, Kira, Na požiarisku, Germuška, Vršok, Nižné Komorné, Ortovisko, Nižné lúky, Teplica, Segelky, Pod krivicou, Budulov, Vinice, Ku mlynu, Macová stráň, Tably, Dolná lúka, Povary, Konopiská l., Za hamadlom, Bukový vrch, Hrable, Rudníky

miesto inde

okres Rožňava (2076x), okres Košice - okolie (1723x), okres Michalovce (1721x), okres Trebišov (1080x), okres Spišská Nová Ves (918x), okres Sobrance (827x), okres Gelnica (720x), Košice (368x), Rejdová (166x), Plešivec (131x), Jaklovce (122x), Slavošovce (120x), Veľký Folkmar (116x), Mníšek nad Hnilcom (106x), Smižany (97x), Švedlár (96x), Veľké Kapušany (94x), Slovinky (94x), Gelnica (93x), Michalovce (91x), okres Košice II (91x), Oborín (90x), Gemerská Poloma (89x), Pavlovce nad Uhom (87x), Košická Belá (87x), Malá Lodina (86x), Staré (86x), Koceľovce (81x), Ruská (79x), Rochovce (79x)
miesto v okres Rožňava
miesto v okres Košice - okolie
miesto v okres Michalovce

Podobné, Košický kraj:

17752x turistika, 9201x miesto, 5016x strom, 882x orientačný bod, 714x turistické informácie, 530x prístrešok, altánok, 395x poľovnícky posed, 281x ohnisko, 215x miesto na piknik, 153x orientačná mapa, 141x atrakcia, 71x chranený strom, 57x studňa, 40x štôlňa, 38x komín, 11x vodárenská veža, 3x väznica, 2x ZOO, 1x pamätník, bojisko, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Košický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kosicky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.