Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » turistika » miesto

Miesto, Košický kraj

Miesto v Košický kraj

V Košický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Košický kraj:, 1 z 17

Kopa Girbeš, Podskala, Námestie Oceliarov, Mier, Luník II, Luník VIII, Sad mládeže, Luník IV, Luník I, Luník V, Luník VII, Funduše, Staškova dolina, Záhumienky, Za Michalikom, Na tehelni, Spišské námestie, Košiarny briežok, Predmlynie, Kapustnice, Záhumnie, Hať, Dolina, Brody, Pod cigánmi, Košické Hámre, Ždiar, Vyšné lúky, Pred hostincom, Táleng, Nižné Slovinky, Huta, Vyšné Slovinky, Prieložky, Kolónia, Za krížom, Roveň, Baňa Alžbeta, Stodolisko, Pastovník, Holá Hôrka, Hrb, Zavalisko, Malý Čingov, Jurkovec, Úbočie, Pod Malinovou, Machalovce, Kapustnice, Pod Tepličkou, Pri mlynskej studni, Vyšný mlyn, Zemplínska Široka, Luník VI, Široké, sv. Michal, Pod záhradami, Ostrov, Vyšné Markovo, Polovice

Miesto, Košický kraj:, 2 z 17

Na Pavlovskom chotári, Stráň, Števkov diel, Mackov vŕšok, Hadušovce, Šachta Adama a Evy, osada Ortov, Na mazúrku, Stupy, Husté jedle, Pod Bohdanec, Dlhá lúka, Pod Gapľom, Briežky, Pod Ilenou, Hámor, Mníšany, Žakarovský potok, Pod Jakubovo, Zápotockého, Urbárske pasienky, Brešč, Viničky, Šable, Pauker, Mária huta, Za horou, Kaňapka, Turzovské Kúpele, Záhumienky, PAĽKOV, Kruch, Ku žliabku pri dobrej vode, Gombaseg, Blatné Revištia, Dol, Pod Ortoviskom, Dolinky, Záhumienky, Za Mačangu, Na Diabolku, Nad kačin, Hrabovčík, Na úbočie, Močidlá, Východný laz, Čertovíky, Malé lúky, Vyše dediny, Za múrmi, Vinkel, Kapustnice, Luník III, Diery, Hrabniaky, Halašto, Sady, Červený močiar, Hrkáč, Kázeň

Miesto, Košický kraj:, 3 z 17

Konopnice, Pod cintorínom, Stežná, Červený breh, Za predným jarkom, Jahodník, Farská záhrada, Ibešek, Za humnami, Za Domaničom, Kyjov, Za Kyjovom, Pod lesom, Pod Slobodnou, Mlynky, Berpáš, Debry, Rovné, Vyšné za humny, Harp I, Maša, Pod strednou horou, Pod Hradskou horou, Zubagov, Malý Rakytovec, Zahumienky, Pri cintoríne, Kišovce, Konopnica, Bobalkov hŕbok, Nad rynou, Za krajné, Primovce, Lazy, Šankovce, Hora nad cintorínom, Hrb, Za Novou Roňvou, Padky, Kobeľ, Na prievoze, Pod Dlhý roh, Koniec potôčka, Kapustnice, Dimočka, Biela hlina, Pod horou, Pod Dubniaky, Morišky, Beša nad Latoricou, Šinková, Za tehelňou, Rovinky, Pod klinmi, Rovinky niže cesty, Rovinky niže Šarvanca, Nižný mlyn, Vyše dediny, Hrb, Mlynský náhon

Miesto, Košický kraj:, 4 z 17

Za štepníky, Na Brehu, Pri ihrisku, Dubnianky, Skalník, Dielik, Slavošovce - sídlisko, Vyšné Lúky, Čarne, Východné konopiská, Veské, Medzi lavičkami, Pásiky, Cimbjarok, Kopaniny, Maša, Mlynský náhon, Valal, Široký, Kožarovka, Koncuveské, Lodina, Nad cigánmi, Rekreačné chatky, Arnutovce, Nad Kremeňom, Rogošky, Kucany, Jákov klin, Poza vysne, Nad kostolom, Kostolná, Majer, Suchá dolina, Huta, Pod hôrky, Banská, Záhumnie, Pod Dušou ll., Záhumnie, Pod brehmi, Marčovec, Ortváň, Fedorov hrb, Šture, Panská tabla, Henclová, Bindt, Nad krčmou, Pod Lipník, Nižné lúky, Kapustnice, Kút, Kapustnice, Za jarok, Popod les, Banská, Za vodou, Uvrata, Rúbanisko

Miesto, Košický kraj:, 5 z 17

Ku kaplnke, Grófovo, Hurki, Za slivkou, Rechtorka, Široké, Konopnice, Čabinova lúka, V uhle, Veľké Lúky, Zátonka, Bunov, Šubrnák, Valent, Pánske, Huta Gelnica, Cez vrch, Grófska lúka, Rovne, Do hory, Tichá voda, Košov Lipoveček, Za starou vodou, Popod Gavart, Klín, Lániky, Lazy, Zadné Partizánske, Nové sídlisko, Záhumnie, Kapustnice, Repiská, Kapustnice, Breh, Tkaniš, Krátke, Niže dediny, Nižné Hrable, Stodolky, Nižné Skalice, Hájovňa, Tri studne, Mačací vrch, Veľký Tanorok, Pod vŕśkom, Pod cestou, Pod Verecinu, Osada Háj, Dolina, Obrazec, Na vŕšku, Závislivec, Nad krížom, Trubačovec, Stretavka, Vargovo, Hnilec, Záhumnie, Rovnice, rómska osada

Miesto, Košický kraj:, 6 z 17

Záhumne, Hôrka, Mikov háj, Pod Ždiarom, Dlhé, Hlina, Hamriška, Pod Šibenicami, Senianske, Niže mlyna, Halboky jarek, Raškové, Nadhrb, Výšný hon, Lučkovce, Vyšné lúky, Palenčiareň, Na lúku, Kameňolom, Medený hámor, Šuvariny, Lúčky, Agrodružstvo Studenec, Záhumienky, Dráha, Rydziny, Kapuśnice, Konopiská, Obecné, Vŕšok, Žaborinec, Za Gamrata, Hovadlovec, Záhumnie, Gabačka, Delava, Do scoba, Malá pastva, V kapustiankach, Dubová, Medzi cestami, Klauzmanka, Pod Trsteníkom, Medveď, Oľšinky, Suchá lúka, Kamen, Samé rožky, Vyšné uhlisko, Na hore, Telia záhrada, Spúšťadlo, Konopiská, Kapustianky, Medzi vodami, Zimný potok, Pri stanici, Biela hora, Jamina, Laškovský dvor

Miesto, Košický kraj:, 7 z 17

Stredný zamer, Povrazky, Ku mlynu, Prachovňa, Hronkova, Rakovský potok, Kapustnice, Kamenec, Stohoviská, Konopnice, Hrabusicka hajovna, Vernar, Baška, Piesočné, Maša, Pod láz, Hámor, Štít, Ptava, Na zábave, Kozina, Za cintorínom, Berech, Svata Maria, Paľova dolka, Hôrka, Košická lúka, Chrasť, Byčí gruň, Vyšné Lúky, Záhumienky, Sihliny, Pod Stredným vrchom, Dolinky, Stankovička, Nad hutou, Čučma-závod, Pod stráňou, Čitákova hora, Zemlicka, Brčalovky, Losíky, Drienovec, Bohdáne, Za kostolom, Holy vrsok, Za stavom, Záhumienky, Zahumenky uzské, Za humnami, Stredné zeme, Horbok, Korytne, Dvorisko, Lučné, Sokola, Stredné vinice, Pri sykavke, Konopiská, Myslina

Miesto, Košický kraj:, 8 z 17

Jovické rašelinisko, Pri Prefe, Pred cintorínom, Nad mocilka, Na Kradiny, Bukovina, Kriničky, Pod drahu, Pri hradskej, Lúčky, Na Lazci, Za hruškou, Kobuliany, Teplý vrch, Košťany, Branisko, Čermeľská dolina, Nižné záhumienky, Na blatinách, Kolesárova, Zeme niže obce, Angi-mlyn, Vyšný breh, Viničky, Všechsvätých, Za záhradami, Kozí chrbát, Galgovec, Kolónia, Dolina, Zuzová, Michalany, Véč, Fišerka, Šarvanec, Medzi jarky, Pod malou chrástkou, Na krátke, Svetlá pusta, Rovné, Čermeľská dolina, Kaštieľ, Buzgov, Vyšný vrch, Pri kostolíku, Fodorova hať, Hradná stráň, Na konci lazov, Široké, Beržeň, Strielky, Topolinky, Konopianky, Na úboči, Priekopy-Zvoničky, Pod Vyšovom, Dlhé, Lukačova bučina, Strilka, Dúbravy

Miesto, Košický kraj:, 9 z 17

Kováčovo, Zálesy, Šibeňou, Dubinky, Hradská hora, Levočské Lúky, Nad Kút, Fábenova hola, Dolinka pod haťou, Na šebe, Za bučie, Grúniky, Gunátovo, Za rokytím, Jechtík, Humenec, Figurov vŕšok, pod prieslop, Drábska, Brašková, Prostredný grúň, Za Rochovou, Pred pílou, Pod Ždiar, Biele skaly, U baní, Hŕbok, Malá hôrka, Ždiar, Za pílou, Staškové diely, Pod Braškovou, Pred kamenné hŕbky, Za potočky, Cimberg, Baníky, Nad hať, Za úboč, Farský les, Za lieštim, Prosredný grúň, Lazárka, klečová, Dlhé hony, Pavlova, Pod miklošikovou, Strižniarka, Kamenné hŕbky, Pod Hájom, Úslň, Mikše, Čierna hora, Zoboliaš, Borovičná, Pri baniach, Nad Skalničné, Veľká hôrka, Mravenisko, Pod jovickou cestou, Za kostolom

Miesto, Košický kraj:, 10 z 17

Malé klady, Veľký les, Stráň, Dlhé, Pod kaplnkou, Lieštiny, Veľký laz, Miletka, Veľký Žiar, Pod Pavlovovou, Tepličany, Pod jedle, Kút, Gombáš, Veľké klady, Prostrednie, Fábena hola, Klimentovo, Skalničné, Pred rochovou, Bakša, Jedle, Pod cestou, Povrazy, Dlhý kút, Vyšné lúky, Za záhradami, Dobrovice, Veľké pološiny, Stará Ves, Starý trh, Predný Žiar, Malé povrazy, Kjar, Pred kút, Malé pološiny, Harova, Buďková, Habzík, Kapustnica, Nad Úboč, Hlina, kozí chrbát, Pri vode, U Bresta, Hrady, Na chotári, Brdárov vrch, Pánsky les, Nižné lúky, Miklóšikova, Pod Okrúhlym vrchom, Roveň, Pod sekerami, Šípy, Buďkov, Kapustnica, Byčie role, Sladlá, Pod Dlhým kútom

Miesto, Košický kraj:, 11 z 17

Pod veľkým lazom, Smížok, Pod Straň, Pri mauzóleu, Pod baňami, Michalov kút, Húšťava, Na viničkách, Ku humencu, Breziny, Chmelník, Pod Laznou debrou, Uhre, Nad lúčkami, Slatiny, Močiarky, Kamenec, U Košice, Na laz, Koniec jarku, Za krčmou, Lány, Rubaň, Háj, Medzi cestami, Hrb, Úpätie kaplnky, Malá Chrasť, Majstrová lúka, Ždiar, Háj, U klady, Richtárova roľa, Horný Ortáš, Petrovský les, Tabla, Rubanka, Bíreška, Nižný vrch, Pod hôrkou, Vyšný vrch, Veľké povrazy, Dolný ortáš, Pri Mauzóleu, Ochabisko, Úboč, Studený prameň, Záhumienky, Lazná debra, Konopište, Medzi dráhami, Čermošňa, Konopný kút, Pod hrabinami, Pod húštinami, Okruhľanky, Kráľová, Lazy, Topoliny, Ortovište

Miesto, Košický kraj:, 12 z 17

Široké, Pod Múrom, Za záhradou, Pod Čelom, Šlog, Poľana, Pod kopcom, Záhumienky horné, Makovisko, Dolné nížiny, Požiare, Zámery, Hrun, Mlynské lúky, Malé káty, Húšťava, Pod chabzdou, Vrchné nížiny, Na slatvinách, Ortáš, Úzke, Zakutky, Záhumienky, Ortaše, Koniec jarka, Drieková, Makoviska, Pod haťou, Medzi riečie, Rusín, Pri Roňve, Dolné Kamenčie, Pod dedinou, Planče, U riňa, Zákutie, Šovk, Za vrchom, Konopiská, Krátke za Holicou, Budov klin, Prídavky, Breziny, Vyšné lúky, Tanorky, Vyšné klčovište, Krúžik, Nižný kopec, Medzi dráhami, Vinice, Nižná chrasť, Chrástky, Terekovo, Háj, Hôrky, Štrkové, Zajgov, Úzke, Kapaný járok, Kulč

Miesto, Košický kraj:, 13 z 17

Fejarváryho, Dlhé, Grúň, Pri dvore, Na zadnych katastroch, Ortáš, Nižné kohútie, Za zahradami, Teplica, Horné Lúky, Na farské, Vyšné mláky, Blažejovky, Za železnicou, Patrovská, Hrun, Kutovisko, Za vodu, Šidielka, Za sopotom, Kotanka, Tancošová dolka, Kadlubcovo, Hradová, Na kameni, Horné lúky, Manov dvorec, Divoký, Záhrady, Čierna studňa, Čierna zem, Ku Kameňu, Nižné zachrasťovo, Dubina, Batovec II., Konopianky, Kopanisko, Sosnový hrb, Nižné klčovište, Predné pole, Derháky, Dlhé, Pod Čeriakom, Lúčne pole, Príbava, Veľké pole, Krátke, Medzi dráhami, Hlohy, Sklady, Krivé lúky, Nad úžľabinou, Strminy, Močidlá, Kropa, Kažitov, Na hŕbkoch, Horné lúky, Lendava, Bodnárovo

Miesto, Košický kraj:, 14 z 17

Voloviarska, Kráľova posteľ, Urbársky les, Nižná chrasť, Les, Nižné do hory konce, Surok, Osikový háj, Od lesnianskej, Veľká hora, Nános, Nižné lúky, Kamenný briežok, Potôčky, Košiariky, Chrasť, Dolné lúky, Prohovo, Za potokom, Konopiská ll., Povrazy, Konopianky, Dubový vrch, Čopanova dolina, Repianky, Bertové lúky, Kopček, Na Grúň, Na kozáku, Fajerváryho, Šandorovo, Za mostom, Timko, Tabla, Nad kopaninami, Teľacia lúka, Dielničky, Jesenovec, Hôrka, Pri cintoríne, Blažejovky stredné, Dolný lán, Nižný kopec, Povrazy, Doboš, Nižné mláky, Pod lesom, Pod Poľanou, Mokré, Rováše, Havraní les, Dlhé zeme, Záhrady, Čonkán, Sterdné mláky, Želiarky, Kolesárka, Pastierske, Pažiť, Krupov dvor

Miesto, Košický kraj:, 15 z 17

Pri studniach, Nižné lúky, Za holicou, Košiare, Nad Hájom, Na Grúň, Kozia hora, Za močiarom, Na horu, Totkaláš, Medzi tajbou, Kúty, Lopovka, Horné lúky, Vyšné do Hory konce, Šípové, Nános, Na Revickom, Kotra, Lieskovce, Nižné cesty, Vyšné zachrasťovo, Stredný hon, Chotáre, Medzi jarkami, Bukový hrb, Hôrne hôrky, Omláš, Tehelne, Štefanove zeme, Kotrová stráň, Bonišovský, Na novej mierke, Hrun, Hrb, Predné stádla, Veľké, Oľšiny, Malá lúka, Hrún, Stredné lúky, Jacikova vinica, Hora Teplica, Pri Vápennom potoku, Stodoliská, Konopiská l., Konopiská, Stredný hon, Slaný potok, Kruhy, Kapustnica, Roňva, Čierne blatá, Ortviská, Medzi kanálmi, Sinokosy, Roskoš, Zvaleniská, Záružie, Stará lúka

Miesto, Košický kraj:, 16 z 17

Chvost, Orechovo, Za dolinkou, Keilova štôlňa, Nad starým mlynom, Nad tehelňou, Močiare, Kira, Zadné stádla, Krátke, Zvoniarka, Haniska, Žabník, Chrásť, Záhumienky, Siroke, Ortoviská, Pri Hore, Povrazy, Britké brehy, Repiská, Medená baňa, Halaštov, Dolná lúka, Bučina, Poruby, Piesky, Jašterka, Jeseniky, Nad Osadou, Povrazy, Dzelnice, Šipy, Trnavky, Vyšné Komorné, Janovská lúka, Galícia, Chránené vinice, Nižné lúky, Liky, Dlhé za Holicou, Gerešov žľab, Vyšná Šajba, Horný háj, Čierťaš, Kujnišová dolka, Stráne, Pod krivicou, Hrún, Moľvanské lúky, Maturovská, Lúčky, Vršok, Pod močiarom, Dolný háj, Chmelnica, Holina, Nevráž, Do jarku koncom, Stav

Miesto, Košický kraj:, 17 z 17

Konopiská, Fukpart, Ortovisko, Kozáreň, Okrúhle predné, Šíp, Sivá studňa, Niže ložínskej dráhy, Úhory, Nad Feketiovou lúkou, Šipky, Pažice, Za záhradami, Na košiarky, Poljutro, Vrch Čierneho, Pod Šajby, Riedke, Rigovy, Smrdáky, Hôrky, Za Stavencom, Pri Martinovej doline, Nad Šibeňou, Dlhý spánok, Záhumienky, Pažite, Strelka, Močiare, Drienkovo, Olšinky, Záhumienky, Kamenčovate, Na požiarisku, Lacakovo, Vyšné pole, Congov, Borkút, Ružanky, Červená hora

miesto inde

okres Rožňava (2495x), okres Košice - okolie (2354x), okres Michalovce (2174x), okres Spišská Nová Ves (1320x), okres Trebišov (1315x), okres Sobrance (1015x), okres Gelnica (1006x), Košice (374x), Rejdová (167x), okres Košice II (144x), Plešivec (139x), Jaklovce (125x), Slavošovce (122x), Veľký Folkmar (119x), okres Košice I (112x), Mníšek nad Hnilcom (108x), Švedlár (102x), Smižany (100x), Slovinky (99x), Gelnica (96x), Veľké Kapušany (94x), Gemerská Poloma (93x), Michalovce (91x), Malá Lodina (90x), Košická Belá (90x), Oborín (90x), Pavlovce nad Uhom (87x), Staré (86x), Koceľovce (83x), Rochovce (82x)
miesto v okres Rožňava
miesto v okres Košice - okolie
miesto v okres Michalovce

Podobné, Košický kraj:

18015x turistika, 11316x miesto, 2866x strom, 999x orientačný bod, 751x turistické informácie, 478x prístrešok, altánok, 441x poľovnícky posed, 310x ohnisko, 245x miesto na piknik, 166x orientačná mapa, 155x atrakcia, 84x chranený strom, 75x štôlňa, 73x studňa, 35x komín, 13x vodárenská veža, 3x väznica, 3x ZOO, 1x pamätník, bojisko, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Košický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kosicky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.