Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » turistika » miesto

Miesto, Košický kraj

Miesto v Košický kraj

V Košický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Košický kraj:, 1 z 17

Veľké drevo, Spišské námestie, Kopa Girbeš, Brody, Podskala, Námestie Oceliarov, VII., Mier, Luník II, Luník VIII, Sad mládeže, Luník I, Funduše, Luník VII, Záhumienky, Na tehelni, Košiarny briežok, Predmlynie, Záhumnie, Hať, II., VII., VIII., V., Košické Hámre, Vyšné lúky, VI., Dolina, Táleng, IV., I., Pod cigánmi, Na mazúrku, Roveň, Nižné Slovinky, Stupy, Ždiar, Pod Gapľom, Za krížom, Vyšné Slovinky, Baňa Alžbeta, Prieložky, Stodolisko, Pod Malinovou, Holá Hôrka, Pastovník, Jurkovec, Malý Čingov, Hrb, Úbočie, Pri mlynskej studni, Kapustnice, Pod Tepličkou, Luník VI, Pod záhradami, Široké, Vyšný mlyn, Luník IV, Luník V, sv. Michal

Miesto, Košický kraj:, 2 z 17

Zemplínska Široka, Ostrov, Polovice, Na Pavlovskom chotári, Hadušovce, Stráň, Huta, Pod Bohdanec, Šachta Adama a Evy, osada Ortov, Dlhá lúka, Pod Ilenou, Briežky, Kolónia, Hámor, Zápotockého, Urbárske pasienky, Žakarovský potok, Brešč, III., Kaňapka, Viničky, Šable, Za horou, PAĽKOV, Mária huta, Záhumienky, Turzovské Kúpele, Pauker, Dol, Blatné Revištia, Daniská, Pod Ortoviskom, Kruch, Gombaseg, Hrabovčík, Za Mačangu, Záhumienky, Na Diabolku, Nad kačin, Východný laz, Vyše dediny, Hrabniaky, Vinkel, Močidlá, Čertovíky, Na úbočie, Diery, Luník III, Kázeň, Pod cintorínom, Červený močiar, Sady, Halašto, Za predným jarkom, Červený breh, Stežná, Za humnami, Pod lesom, Ibešek

Miesto, Košický kraj:, 3 z 17

Za Domaničom, Pod Slobodnou, Jahodník, Farská záhrada, Mlynky, Berpáš, Harp I, Pod Hradskou horou, Rovné, Bobalkov hŕbok, Pod strednou horou, Za krajné, Debry, Zahumienky, Malý Rakytovec, Nad rynou, Vyšné za humny, Maša, Zubagov, Padky, Pod Dlhý roh, Kapustnice, Koniec potôčka, Lazy, Dimočka, Za Novou Roňvou, Biela hlina, Na prievoze, Hora nad cintorínom, Za tehelňou, Beša nad Latoricou, Rovinky niže Šarvanca, Vyše dediny, Pod klinmi, Šinková, Dubnianky, Za štepníky, Nižný mlyn, Od levočského, Morišky, Skalník, Rovinky niže cesty, Na Brehu, Pod horou, Pri ihrisku, Mlynský náhon, Hrb, Pod Dubniaky, Rovinky, Slavošovce - sídlisko, Cimbjarok, Východné konopiská, Čarne, Medzi lavičkami, Veské, Vyšné Lúky, Pásiky, Nad cigánmi, Kopaniny, Mlynský náhon

Miesto, Košický kraj:, 4 z 17

Koncuveské, Rekreačné chatky, Valal, Za záhradami, Široký, Kožarovka, Rogošky, Maša, Nad Kremeňom, Arnutovce, Jákov klin, Kucany, Poza vysne, Nad kostolom, Majer, Huta, Suchá dolina, Bunov, Bindt, Pánske, Henclová, V uhle, Banská, Pod Dušou ll., Šubrnák, Rúbanisko, Za slivkou, Cez vrch, Nižné lúky, Šture, Veľké Lúky, Uvrata, Pod brehmi, Horné záhumienky, Grófovo, Kút, Kapustnice, Pod Lipník, Panská tabla, Kapustnice, Banská, Hurki, Záhumnie, Grófska lúka, Fedorov hrb, Ortváň, Čabinova lúka, Valent, Huta Gelnica, Pod hôrky, Ku kaplnke, Marčovec, Za jarok, Záhumnie, Rechtorka, Za vodou, Konopnice, Zátonka, Nad krčmou, Tkaniš

Miesto, Košický kraj:, 5 z 17

Zadné Partizánske, Klín, Lazy, Repiská, Kapustnice, Breh, Košov Lipoveček, Za starou vodou, Rovne, Tichá voda, Nové sídlisko, Do hory, Popod Gavart, Záhumnie, Lániky, Hlina, Dolina, Stretavka, Halboky jarek, Trubačovec, Vargovo, Hájovňa, Obrazec, Senianske, Pod vŕškom, Pod cestou, Hnilec, Niže dediny, Mačací vrch, Záhumnie, Niže mlyna, Nižné Skalice, Rovnice, Konťoška, Nad krížom, Tri studne, rómska osada, Dlhé, Osada Háj, Veľký Tanorok, Závislivec, Nižné Hrable, Záhumne, Pod Verecinu, Stodolky, Mikov háj, Hamriška, Čerešník, Konopiská, Lúčky, Delava, Lučkovce, Žaborinec, Za Gamrata, Kameňolom, Rydziny, Vyšné lúky, Dráha, Kapušnice, Palenčiareň

Miesto, Košický kraj:, 6 z 17

Záhumienky, Gabačka, Medený hámor, Výšný hon, Vŕšok, Na lúku, Záhumnie, V kapustiankach, Medveď, Povrazky, Klauzmanka, Konopiská, Samé rožky, Spúšťadlo, Kapustianky, Do scoba, Dubová, Pod Trsteníkom, Malá pastva, Suchá lúka, Kamen, Telia záhrada, Laškovský dvor, Medzi cestami, Stredný zamer, Zimný potok, Pri stanici, Vyšné uhlisko, Biela hora, Maša, Hrabusicka hajovna, Štít, Piesočné, Kamenná hora, Prachovňa, Baška, Hámor, Pod láz, Stohoviská, Rakovský potok, Kamenec, Ku mlynu, Konopnice, Kozina, Berech, Chrasť, Bohdáne, Losíky, Za kostolom, Na zábave, Zemlicka, Vyšné Lúky, Nad hutou, Paľova dolka, Svata Maria, Za cintorínom, Pod stráňou, Byčí gruň, Dolinky, Čučma-závod

Miesto, Košický kraj:, 7 z 17

Sihliny, Pod Stredným vrchom, Záhumienky, Drienovec, Čitákova hora, Košická lúka, Dvorisko, Za humnami, Sokola, Horbok, Záhumienky, Zahumenky uzské, Stredné zeme, Za stavom, Pred cintorínom, Pri sykavke, Stredné vinice, Pri Prefe, Jovické rašelinisko, Myslina, Bukovina, Kapolna, Na Kradiny, Nad mocilka, Dlhý grúň, Mlynisko, Kriničky, Pod drahu, Pri hradskej, Lúčky, Za hruškou, Na Lazci, Košťany, Teplý vrch, Falatky, Nižné záhumienky, Čermeľská dolina, Kolesárova, Hlinok, Breh, Zeme niže obce, Viničky, Kráľovka, Angi-mlyn, Vyšný breh, XXII., Za záhradami, Všechsvätých, XIX., XXI., Lipník, Kozí chrbát, Galgovec, Kolónia, Dolina, Michalany, Véč, Zuzová, Fišerka, Hlina

Miesto, Košický kraj:, 8 z 17

Záhumnie, Šarvanec, XX., Pod malou chrástkou, Čermeľ, Kozí klin, Medzi jarky, Vyšná roveň, Rovné, Malé Breziny, Na starej píle, Na krátke, Nižná roveň, Svetlá pusta, Vyšné rúbanice, Záhradné, Čermeľská dolina, Kaštieľ, Sirotská, Buzgov, Pri kostolíku, Hradná stráň, Fodorova hať, Široké, Pod Vyšovom, Strilka, Na úboči, Dúbravy, Dlhé, Topolinky, Priekopy-Zvoničky, Konopianky, Beržeň, Strielky, Lukačova bučina, Na konci lazov, Dubinky, Kováčovo, Zálesy, Šibeňou, Hradská hora, Topoľany, Pod Ždiar, Zoboliaš, Pod Braškovou, Prostredný grúň, pod prieslop, Figurov vŕšok, Fábenova hola, Za Rochovou, Kamenné hŕbky, Drábska, Strižniarka, Nad Skalničné, Borovičná, Gunátovo, Za rokytím, Pavlova, Grúniky, Pred pílou

Miesto, Košický kraj:, 9 z 17

Úslň, Veľká hôrka, Lazárka, Malá hôrka, Na šebe, Jechtík, Za pílou, Za potočky, Za bučie, Cimberg, Farský les, U baní, Čierna hora, Baníky, Staškové diely, Pod Hájom, Dlhé hony, klečová, Pred kamenné hŕbky, Nad hať, Dolinka pod haťou, Hŕbok, Pri baniach, Brašková, Za lieštim, Pod miklošikovou, Mikše, Za úboč, Humenec, Prosredný grúň, Ždiar, Nad Kút, Biele skaly, Fábena hola, Mravenisko, Buďková, Miletka, Miklóšikova, Byčie role, Pri vode, Pod kaplnkou, Pri mauzóleu, Lieštiny, Kjar, Pánsky les, Vyšné lúky, Veľký Žiar, Malé povrazy, Kapustnica, Sladlá, Veľký laz, Pod baňami, Dobrovice, Dlhé, Michalov kút, Malé klady, Pred rochovou, Klimentovo, Šípy, Veľký les

Miesto, Košický kraj:, 10 z 17

Pod veľkým lazom, Povrazy, Pod cestou, Na chotári, Stará Ves, Tepličany, Veľké pološiny, Pod sekerami, Pred kút, Malé pološiny, Starý trh, Habzík, Nižné lúky, Bakša, Pod Dlhým kútom, Za kostolom, Nad Úboč, Pod Pavlovovou, kozí chrbát, Smížok, Pod jedle, Prostrednie, Kút, Skalničné, Dlhý kút, U Bresta, Harova, Pod Okrúhlym vrchom, Roveň, Buďkov, Predný Žiar, Kapustnica, Pod jovickou cestou, Veľké klady, Brdárov vrch, Jedle, Gombáš, Hrady, Čermošňa, Rubanka, Háj, Úpätie kaplnky, Bíreška, Úboč, Hrb, Majstrová lúka, Breziny, Rubaň, Dolný ortáš, Horný Ortáš, Konopište, Pri Mauzóleu, Pod hrabinami, Ku humencu, U Košice, Koniec jarku, Za krčmou, Močiarky, Nižný vrch, Konopný kút

Miesto, Košický kraj:, 11 z 17

Petrovský les, Lány, Lazy, U klady, Kráľová, Richtárova roľa, Okruhľanky, Na laz, Studený prameň, Háj, Veľké povrazy, Ochabisko, Zámery, Koniec jarka, Požiare, Topoliny, Poľana, Planče, Makoviska, Dolné nížiny, Pod kopcom, Za záhradou, Rusín, Dolné Kamenčie, Zakutky, Zákutie, U riňa, Šlog, Hrun, Makovisko, Pod Múrom, Mlynské lúky, Pri Roňve, Ortaše, Pod dedinou, Záhumienky, Široké, Záhumienky horné, Malé káty, Ortáš, Ortovište, Vrchné nížiny, Medzi riečie, Šovk, Úzke, Nižné lúky, Fejarváryho, Na Revickom, Stredný hon, Sklady, Tabla, Kopček, Lopovka, Kotra, Breziny, Kolesárka, Veľké pole, Za močiarom, Úzke, Konopiská ll.

Miesto, Košický kraj:, 12 z 17

Teľacia lúka, Povrazy, Kúty, Kulč, Dielničky, Nános, Pri studniach, Strminy, Omláš, Dlhé zeme, Povrazy, Divoký, Príbava, Vyšné zachrasťovo, Predné pole, Havraní les, Horné lúky, Kotanka, Prídavky, Pažiť, Kapaný járok, Krúžik, Kopanisko, Kozia hora, Pri dvore, Kotrová stráň, Medzi jarkami, Na kameni, Zajgov, Repianky, Hrun, Na kozáku, Kutovisko, Surok, Terekovo, Nižný kopec, Dolný lán, Pod Čeriakom, Chrasť, Nižné zachrasťovo, Medzi tajbou, Hôrne hôrky, Potôčky, Pod Poľanou, Na hŕbkoch, Šandorovo, Teplica, Záhrady, Nižné cesty, Na horu, Za mostom, Za vodu, Nad úžľabinou, Budov klin, Manov dvorec, Za železnicou, Kamenný briežok, Dubový vrch, Horné lúky, Fajerváryho

Miesto, Košický kraj:, 13 z 17

Les, Ortáš, Košiariky, Dlhé, Sosnový hrb, Na zadnych katastroch, Jesenovec, Nižné lúky, Osikový háj, Horné lúky, Prohovo, Lieskovce, Kažitov, Horné Lúky, Nižný kopec, Hradová, Urbársky les, Konopianky, Batovec II., Hlohy, Za zahradami, Nižné kohútie, Konopianky, Pastierske, Krivé lúky, Nános, Pri cintoríne, Štefanove zeme, Kadlubcovo, Bodnárovo, Lúčne pole, Krátke, Kráľova posteľ, Dolné lúky, Tancošová dolka, Šípové, Na farské, Medzi dráhami, Kropa, Štrkové, Krupov dvor, Čonkán, Derháky, Od lesnianskej, Za potokom, Lendava, Totkaláš, Za sopotom, Rikytice, Lieštiny, Stredná tabuľa, Vršok, Riedke, Kujnišová dolka, Vyšná Šajba, Ľavý jarček, Veľké, Hrún, Osada, Vyšné Úbočie

Miesto, Košický kraj:, 14 z 17

Strelka, Pod Udočom, Prehybina, Macová stráň, Pod brehom, Haniska, Batovec I., Pri Vápennom potoku, Pod Kirou, Pod pálenčiarňou, Gerešov žľab, Pod kamenným kopcom, Široké, Predný potok, Ferova studňa, Trnavky, Bolov jarok, Segelky, Stredný hrebienčok, Pohorelé, Oľšiny, Stredný mlyn, Záhumienky, Koliby, Hrún, Nad záhradami, Pod Krompašskou cestou, Nad Lechmanovou lúkou, Lacakovo, Červený vrch, Stračí dol, Dlhý ker, Šíp, Lieskovec, Opalky, Pri kamennej studni, Chabianky, Nad Feketiovou lúkou, Pod krivicou, Čierťaš, Hora, Zakázaný les, Diely, Konopiská, DÍžiny, Pažiť, Povary, Niže potoka, Pastvisko, Imrička, Nevráž, Farské riadky, Hirjač, Drienovec, Konopnice, Dlhé pole, Malá stráň, Ružanky, Olšinky, Pravý jarček

Miesto, Košický kraj:, 15 z 17

Jeseníky, Hora, Pri chotári, Medzi žľabinami, Tabla, Záhumienky, Konopiská l., Dúbravky, Povrazy, Za sinokosami, Na Lehotskom, Krátke, Pod močiarom, Záružie, Parlák, Drážka, Jeseniky, Rikytice, Breziny, Nižné lúky, Komanica, Višenky, Záhumienky, Hrbatý laz, Bonišovský, Malomaše, Brusný kameň, Kamenná hora, Dlžavky, Medená baňa, Povrazy, Pod močidlom, Záhumienky, Kapustnice, Hrun, Nad starým mlynom, Vyšné Komorné, Kamančie, Za záhradami, Sadok, Na košiarky, Kapustniky, Zadné stádla, Veľká stráň, Hora Teplica, Desiatky, Piesky, Trojradové, Nad mlynskou studňou, Jastrabí vrch, Pod kameňom, Ortaše, Jalmaška, Lazy, Ortoviská, Gazdovský Grúň, Pod Paportným, Lučica, Stavenec, Pšeničný hrb

Miesto, Košický kraj:, 16 z 17

Drienkovo, Čierne blatá, Vyšné Bereky, Včelárske zeme, Kapustnica, Bukový vrch, Stráne, Kropaje, Malé Komorné, Za Slaným potokom, Horové, Pod Šajby, Nad Šibeňou, Roskoš, Orechovo, Poruby, Topoľany, Ku mlynu, Dolný háj, Hrabiny, Melónik, Nad tehelňou, Stredný hon, Smrdáky, Moľvanské lúky, Poljutro, Jašterka, Chránené vinice, Pri suchom potoku, Pod Čertovicou, Ortviská, Stračok, Sinokosy, Malá lúka, Záhumie, Šipy, Zvoniarka, Kamene, Slaný potok, Pri bielom kameni, Zeme, Krátke, Pri močidle, Kapusťanky, V jarku, Galícia, Breziny, Stredný les, Gologiňáš, Jacikova vinica, Horný háj, Hôrky, Nová lúka a tŕnie, Močiare, Stredné lúky, Benčov, Dlhý, Malá Tatárka, Biednica, Žabník

Miesto, Košický kraj:, 17 z 17

Dlhý spánok, Záhumienky, Dĺžavky, Congov, Pod vinicami, Močiare, Lúka od chotára, Janovská lúka, Niže ložínskej dráhy, Tabla, Na novej mierke, Hrhovský les, Dubnienky, Polakova dolka, Panské lúky, Laborečky, Medzi doly, Stará lúka, Dzelnice, Pod Nevrážou, Mladí, Gazdovské lúky, Nad bielym kameňom, Do jarku koncom, Liky, Slovenský kras, Staré, Britké brehy, Lúky, Hliník, Chmelnica, Háj, Na požiarisku, Bukovinky, Vyšné pole, Hrable, Za brezinami, Hrb, Mikloščovo, Za Stavencom

miesto inde

okres Rožňava (2076x), okres Michalovce (1721x), okres Košice - okolie (1721x), okres Trebišov (1080x), okres Spišská Nová Ves (918x), okres Sobrance (827x), okres Gelnica (720x), Košice (415x), Rejdová (166x), Plešivec (131x), Jaklovce (122x), Slavošovce (120x), Veľký Folkmar (116x), okres Košice II (108x), Mníšek nad Hnilcom (106x), Smižany (97x), Švedlár (96x), Košice - mestská časť Šaca (95x), Veľké Kapušany (94x), Slovinky (94x), Gelnica (93x), Michalovce (91x), Oborín (90x), Gemerská Poloma (89x), Pavlovce nad Uhom (87x), Košická Belá (87x), Malá Lodina (86x), Staré (86x), Koceľovce (81x), Ruská (79x)
miesto v okres Rožňava
miesto v okres Michalovce
miesto v okres Košice - okolie

Podobné, Košický kraj:

18234x turistika, 9247x miesto, 5317x strom, 892x orientačný bod, 742x turistické informácie, 562x prístrešok, altánok, 416x poľovnícky posed, 302x ohnisko, 219x miesto na piknik, 162x orientačná mapa, 148x atrakcia, 71x chranený strom, 58x studňa, 40x štôlňa, 38x komín, 13x vodárenská veža, 3x väznica, 2x ZOO, 1x pamätník, bojisko, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Košický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kosicky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.