Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » turistika » miesto

Miesto, Košický kraj

Miesto v Košický kraj

V Košický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Košický kraj:, 1 z 17

Podskala, VII., Námestie Oceliarov, Mier, Luník II, Sad mládeže, Luník VI, Luník V, Luník VII, Funduše, III., Záhumienky, Luník III, Na tehelni, Košiarny briežok, Spišské námestie, Predmlynie, Záhumnie, Hať, Dolina, IV., VI., VIII., Pod cigánmi, VII., Ždiar, I., Brody, Košické Hámre, V., II., Táleng, Vyšné lúky, Huta, Roveň, Pod Bohdanec, Vyšné Slovinky, Pod Ilenou, Prieložky, Za krížom, Stodolisko, Baňa Alžbeta, Úbočie, Holá Hôrka, Kopa Girbeš, Malý Čingov, Pastovník, Pod Malinovou, Luník VIII, Jurkovec, Hrb, Kapustnice, Pri mlynskej studni, Pod Tepličkou, Luník I, Široké, Ostrov, sv. Michal, Luník IV, Zemplínska Široka

Miesto, Košický kraj:, 2 z 17

Vyšný mlyn, Pod záhradami, Stráň, Hadušovce, Na Pavlovskom chotári, Polovice, osada Ortov, Nižné Slovinky, Šachta Adama a Evy, Na mazúrku, Stupy, Pod Gapľom, Kolónia, Dlhá lúka, Briežky, Urbárske pasienky, Hámor, Žakarovský potok, Zápotockého, Brešč, Viničky, Záhumienky, PAĽKOV, Pauker, Šable, Za horou, Turzovské Kúpele, Mária huta, Kaňapka, Gombaseg, Dol, Kruch, Pod Ortoviskom, Blatné Revištia, Za Mačangu, Na Diabolku, Záhumienky, Hrabovčík, Nad kačin, Čertovíky, Diery, Močidlá, Vyše dediny, Vinkel, Hrabniaky, Na úbočie, Východný laz, Stežná, Červený breh, Halašto, Kázeň, Červený močiar, Sady, Pod cintorínom, Za predným jarkom, Mlynky, Za humnami, Jahodník, Berpáš, Pod Slobodnou

Miesto, Košický kraj:, 3 z 17

Farská záhrada, Ibešek, Pod lesom, Za Domaničom, Vyšné za humny, Nad rynou, Pod strednou horou, Malý Rakytovec, Harp I, Za krajné, Maša, Zubagov, Bobalkov hŕbok, Rovné, Pod Hradskou horou, Debry, Zahumienky, Kapustnice, Za Novou Roňvou, Lazy, Padky, Biela hlina, Na prievoze, Hora nad cintorínom, Dimočka, Pod Dlhý roh, Koniec potôčka, Dubnianky, Rovinky, Za štepníky, Pri ihrisku, Rovinky niže cesty, Vyše dediny, Beša nad Latoricou, Mlynský náhon, Pod klinmi, Za tehelňou, Nižný mlyn, Skalník, Na Brehu, Hrb, Od levočského, Rovinky niže Šarvanca, Pod horou, Morišky, Šinková, Pod Dubniaky, Slavošovce - sídlisko, Východné konopiská, Cimbjarok, Medzi lavičkami, Vyšné Lúky, Čarne, Veské, Pásiky, Kožarovka, Koncuveské, Široký, Rekreačné chatky, Maša

Miesto, Košický kraj:, 4 z 17

Nad cigánmi, Valal, Nad Kremeňom, Mlynský náhon, Arnutovce, Rogošky, Za záhradami, Kopaniny, Suchá dolina, Poza vysne, Huta, Kucany, Majer, Jákov klin, Nad kostolom, Marčovec, Nižné lúky, Rechtorka, Banská, V uhle, Záhumnie, Veľké Lúky, Grófovo, Banská, Kapustnice, Zátonka, Uvrata, Bindt, Čabinova lúka, Hurki, Konopnice, Za slivkou, Panská tabla, Pod Dušou ll., Ku kaplnke, Kapustnice, Kút, Cez vrch, Nad krčmou, Pod brehmi, Fedorov hrb, Ortváň, Pod hôrky, Pánske, Valent, Za vodou, Grófska lúka, Pod Lipník, Bunov, Henclová, Šubrnák, Rúbanisko, Huta Gelnica, Šture, Záhumnie, Za jarok, Záhumnie, Košov Lipoveček, Do hory, Breh

Miesto, Košický kraj:, 5 z 17

Lániky, Tichá voda, Tkaniš, Rovne, Lazy, Zadné Partizánske, Za starou vodou, Popod Gavart, Kapustnice, Nové sídlisko, Klín, Repiská, Hájovňa, Záhumnie, Nižné Hrable, Dlhé, Rovnice, Stretavka, Tri studne, Osada Háj, Pod cestou, Niže mlyna, Nad krížom, Hnilec, Pod vŕškom, Niže dediny, Hamriška, Halboky jarek, Nižné Skalice, Dolina, rómska osada, Obrazec, Vargovo, Čerešník, Hlina, Mikov háj, Stodolky, Pod Verecinu, Závislivec, Záhumne, Senianske, Mačací vrch, Trubačovec, Veľký Tanorok, Vŕšok, Dráha, Delava, Záhumnie, Lúčky, Kapušnice, Rydziny, Palenčiareň, Na lúku, Gabačka, Kameňolom, Žaborinec, Konopiská, Vyšné lúky, Za Gamrata, Lučkovce

Miesto, Košický kraj:, 6 z 17

Záhumienky, Výšný hon, Medený hámor, Zimný potok, Pod Trsteníkom, Povrazky, Klauzmanka, Suchá lúka, Kapustianky, Dubová, V kapustiankach, Spúšťadlo, Medzi cestami, Konopiská, Vyšné uhlisko, Malá pastva, Kamen, Laškovský dvor, Biela hora, Do scoba, Stredný zamer, Telia záhrada, Medveď, Samé rožky, Pri stanici, Maša, Stohoviská, Baška, Rakovský potok, Kamenec, Štít, Hámor, Pod láz, Ku mlynu, Prachovňa, Hrabusicka hajovna, Konopnice, Piesočné, Pod stráňou, Čučma-závod, Záhumienky, Paľova dolka, Dolinky, Losíky, Pod Stredným vrchom, Berech, Na zábave, Bohdáne, Za kostolom, Svata Maria, Chrasť, Nad hutou, Čitákova hora, Byčí gruň, Kozina, Drienovec, Sihliny, Košická lúka, Za cintorínom, Zemlicka

Miesto, Košický kraj:, 7 z 17

Vyšné Lúky, Za humnami, Stredné zeme, Zahumenky uzské, Dvorisko, Horbok, Sokola, Za stavom, Záhumienky, Pred cintorínom, Jovické rašelinisko, Pri Prefe, Pri sykavke, Stredné vinice, Myslina, Nad mocilka, Bukovina, Na Kradiny, Pod drahu, Pri hradskej, Kriničky, Na Lazci, Za hruškou, Lúčky, Teplý vrch, Košťany, Čermeľská dolina, Nižné záhumienky, Kolesárova, Hlinok, Breh, Zeme niže obce, Viničky, Vyšný breh, Angi-mlyn, Za záhradami, Všechsvätých, XIX., XXI., XXII., Lipník, Kozí chrbát, Kolónia, Galgovec, Fišerka, Zuzová, Véč, Dolina, Michalany, Hlina, XX., Šarvanec, Medzi jarky, Pod malou chrástkou, Čermeľ, Kozí klin, Rovné, Svetlá pusta, Vyšné rúbanice, Na krátke

Miesto, Košický kraj:, 8 z 17

Malé Breziny, Čermeľská dolina, Kaštieľ, Buzgov, Pri kostolíku, Hradná stráň, Fodorova hať, Pod Vyšovom, Dlhé, Strilka, Beržeň, Priekopy-Zvoničky, Strielky, Lukačova bučina, Konopianky, Na úboči, Dúbravy, Topolinky, Na konci lazov, Široké, Kováčovo, Dubinky, Zálesy, Šibeňou, Topoľany, Hradská hora, Malá hôrka, Borovičná, Pod Braškovou, Drábska, Kamenné hŕbky, Pred pílou, Na šebe, Čierna hora, Prostredný grúň, U baní, Jechtík, Zoboliaš, Za rokytím, pod prieslop, Fábenova hola, Úslň, Baníky, Ždiar, Veľká hôrka, Strižniarka, Staškové diely, Humenec, Pod Ždiar, Za Rochovou, Mikše, Farský les, klečová, Nad Skalničné, Cimberg, Za bučie, Biele skaly, Za pílou, Dlhé hony, Lazárka

Miesto, Košický kraj:, 9 z 17

Pred kamenné hŕbky, Za úboč, Figurov vŕšok, Pod Hájom, Pavlova, Prosredný grúň, Pod miklošikovou, Pri baniach, Za lieštim, Hŕbok, Brašková, Nad Kút, Za potočky, Gunátovo, Dolinka pod haťou, Grúniky, Nad hať, Michalov kút, Pod Okrúhlym vrchom, Buďková, Pri mauzóleu, Pred rochovou, Veľký laz, Pod baňami, Veľké pološiny, Gombáš, Pod Pavlovovou, Klimentovo, Predný Žiar, Pod cestou, Malé pološiny, Dobrovice, Pred kút, Nižné lúky, Jedle, Tepličany, Miklóšikova, Habzík, Brdárov vrch, Roveň, Stará Ves, Starý trh, kozí chrbát, Byčie role, Pánsky les, Sladlá, U Bresta, Mravenisko, Bakša, Buďkov, Dlhý kút, Nad Úboč, Pod veľkým lazom, Pri vode, Dlhé, Povrazy, Kjar, Veľké klady, Smížok, Veľký les

Miesto, Košický kraj:, 10 z 17

Kapustnica, Skalničné, Za kostolom, Pod sekerami, Miletka, Pod jedle, Malé povrazy, Malé klady, Pod kaplnkou, Harova, Vyšné lúky, Hrady, Pod Dlhým kútom, Na chotári, Kút, Šípy, Veľký Žiar, Pod jovickou cestou, Lieštiny, Fábena hola, Prostrednie, Kapustnica, Kráľová, Bíreška, Konopište, Okruhľanky, Koniec jarku, Veľké povrazy, Ochabisko, Háj, Konopný kút, Studený prameň, Háj, Breziny, Na laz, Čermošňa, Richtárova roľa, Za krčmou, Dolný ortáš, Pod hrabinami, Pri Mauzóleu, U klady, Lazy, Horný Ortáš, U Košice, Majstrová lúka, Hrb, Ku humencu, Petrovský les, Rubanka, Lány, Rubaň, Nižný vrch, Úpätie kaplnky, Úboč, Močiarky, Pod dedinou, Hrun, Vrchné nížiny, Malé káty

Miesto, Košický kraj:, 11 z 17

Za záhradou, Ortáš, Mlynské lúky, Medzi riečie, Ortovište, U riňa, Zámery, Pri Roňve, Ortaše, Planče, Rusín, Požiare, Záhumienky, Zakutky, Úzke, Makoviska, Záhumienky horné, Poľana, Makovisko, Pod kopcom, Široké, Pod Múrom, Topoliny, Dolné nížiny, Zákutie, Šlog, Šovk, Dolné Kamenčie, Koniec jarka, Breziny, Konopianky, Za mostom, Dolné lúky, Kažitov, Kotrová stráň, Príbava, Kolesárka, Medzi dráhami, Krúžik, Potôčky, Nános, Lendava, Kúty, Tabla, Horné lúky, Strminy, Hôrne hôrky, Dlhé, Kráľova posteľ, Nižné kohútie, Manov dvorec, Šandorovo, Budov klin, Osikový háj, Štefanove zeme, Kopček, Totkaláš, Na horu, Prídavky, Nižné cesty

Miesto, Košický kraj:, 12 z 17

Konopiská ll., Na Revickom, Hrun, Krupov dvor, Horné lúky, Za vodu, Kopanisko, Nižné lúky, Čonkán, Šípové, Krivé lúky, Surok, Pri cintoríne, Od lesnianskej, Nižné lúky, Kapaný járok, Lopovka, Chrasť, Veľké pole, Fejarváryho, Povrazy, Stredný hon, Sosnový hrb, Za sopotom, Za močiarom, Za potokom, Medzi tajbou, Predné pole, Nános, Kadlubcovo, Terekovo, Fajerváryho, Na zadnych katastroch, Na farské, Medzi jarkami, Nižný kopec, Za zahradami, Hradová, Teplica, Prohovo, Batovec II., Kozia hora, Pod Poľanou, Vyšné zachrasťovo, Pri dvore, Teľacia lúka, Dielničky, Na kameni, Dlhé zeme, Kropa, Košiariky, Pri studniach, Kutovisko, Pažiť, Dolný lán, Úzke, Horné lúky, Nižné zachrasťovo, Nižný kopec, Sklady

Miesto, Košický kraj:, 13 z 17

Omláš, Repianky, Lieskovce, Na hŕbkoch, Lúčne pole, Tancošová dolka, Dubový vrch, Na kozáku, Za železnicou, Krátke, Záhrady, Urbársky les, Divoký, Les, Pastierske, Horné Lúky, Povrazy, Kotanka, Havraní les, Konopianky, Bodnárovo, Kamenný briežok, Štrkové, Pod Čeriakom, Jesenovec, Ortáš, Hlohy, Nad úžľabinou, Kulč, Kotra, Zajgov, Derháky, Dolná lúka, Pohorelé, Kamenčovate, Pri hrubej vŕbe, Predný potok, Slaný potok, Stredný mlyn, Vyšná Šajba, Gerešov žľab, Háj, Hrb, Ortviská, Záhumienky, Desiatky, Nižné Bereky, Hôrky, Nižné Komorné, Congov, Kravský roh, Bonišovský, Pri Vápennom potoku, Ortoviská, Farské riadky, Močiare, Zajačky, Zvaleniská, Močiare, Pri Hore

Miesto, Košický kraj:, 14 z 17

Lúky, Za Slaným potokom, Kozáreň, Mladí, DÍžiny, Medená baňa, Vyšný závoz, Strelka, Povrazy, Chránené vinice, Pažiť, Tabla, Trnavky, Lúka od chotára, Poljutro, Fukpart, Višenky, Sinokosy, Ľavý jarček, Nad Osadou, Kapusťanky, Kapustniky, Ku mlynu, Moľvanské lúky, Za Stavencom, Svinské brezy, Na novej mierke, Staré, Veľká stráň, Polakova dolka, Konopiská, Temlová, Benčov, Horové, Pod močidlom, Kapustnice, Lazy, Pohorelé, Pri chotári, Medzi kanálmi, Pohromisko, Záhumienky, Dolná lúka, Lacakovo, Lúčky, Lazy, Pod stráňou, Lieskovec, Kujnišová dolka, Drienovec, Roňva, Krátke, Ferova studňa, Melónik, Oľšiny, Vyšné Úbočie, Macová stráň, Na košiarky, Vyšné Bereky, Stredné lúky

Miesto, Košický kraj:, 15 z 17

Nad starým mlynom, Jalmaška, Stredný hrebienčok, Povrazy, Šipky, Konopiská, Jeseníky, Malomaše, Vyšné Komorné, Za brezinami, Vyšné lúky, Malá stráň, Stračí dol, Do chotára, Za sinokosami, Jastrabí vrch, Vršok, V Brezách, Kamene, Lieštiny, Segelky, Stavenec, Kolesárky, Pri suchom potoku, Nad studňou, Breziny, Žabník, Gazdovské lúky, Široké, Prehybina, Vyšné pole, Na lesík, Za záhradami, Mikloščovo, Hrhovský les, Vyšná chrasť, Bukovinky, Záružie, Chmelnica, Veterné piesky, Riedke, Germuška, Zakázaný les, Slovenský kras, Záhumie, Koncom do Jamníčka, Sivá studňa, Jašterka, Dlhý, Pri močidle, Čierne blatá, Diely, Liky, Kruhy, Pod brehom, Veľké, Pod močiarom, Vyšné lúky, Rudníky, Stredný les

Miesto, Košický kraj:, 16 z 17

Medzi žľabinami, Pšeničný hrb, Vyšné Hamadlo, Dúbravky, Čarnov, Piesky, Záhumienky, Záhumienky, Rigovy, Ortaše, Kamančie, Jurkovo, Konopiská, Skalička, Nové pole, Komanica, Záhumienky, Na Lehotskom, Vinička, Šíp, Smrdáky, Stará lúka, Nad Lechmanovou lúkou, Zadné stádla, Nová lúka a tŕnie, Hrable, Pod Krompašskou cestou, Hora, Hora, Ortovisko, Za hamadlom, Do jarku koncom, Ružanky, Pod Šajby, Rikytice, Pod Nevrážou, Pod Udočom, Nad bielym kameňom, Hrbatý laz, Zadné Pole, Halaštov, Červený vrch, Hrabiny, Lukavec, Nižné lúky, Lučica, Pod Hájom, Jacikova vinica, Topoľany, Dlhý spánok, Zeme, Brusný kameň, Dlhý ker, Haniska, Veľký povraz, Hrun, Jasenovec, Hliník, Na požiarisku, Nad mlynskou studňou

Miesto, Košický kraj:, 17 z 17

Malá lúka, Kapustnica, Včelárske zeme, Sadok, Hlboký, Pod Paportným, Dĺžavky, Breziny, Nikolaj, Stráne, Dubnienky, Niže potoka, Kamenná hora, Pri Martinovej doline, Pod vinicami, Laborečky, Janovská lúka, Krátke, Pastvisko, Povary, Bukový vrch, Pod krivicou, Zvoniarka, Pod kamenným kopcom, Poruby, Nad Šibeňou, Malé Komorné, Horný háj, Pri kamennej studni, Pažice, Hrún, Kračiny, Biednica, Keilova štôlňa, V jarku, Konopiská l., Nevráž, Šajby, Trojradové, Dielnice

miesto inde

okres Rožňava (2076x), okres Košice - okolie (1722x), okres Michalovce (1721x), okres Trebišov (1080x), okres Spišská Nová Ves (918x), okres Sobrance (827x), okres Gelnica (720x), Košice (416x), Rejdová (166x), Plešivec (131x), Jaklovce (122x), Slavošovce (120x), Veľký Folkmar (116x), okres Košice II (108x), Mníšek nad Hnilcom (106x), Smižany (97x), Švedlár (96x), Košice - mestská časť Šaca (95x), Veľké Kapušany (94x), Slovinky (94x), Gelnica (93x), Michalovce (91x), Oborín (90x), Gemerská Poloma (89x), Pavlovce nad Uhom (87x), Košická Belá (87x), Malá Lodina (86x), Staré (86x), Koceľovce (81x), Ruská (79x)
miesto v okres Rožňava
miesto v okres Košice - okolie
miesto v okres Michalovce

Podobné, Košický kraj:

17900x turistika, 9248x miesto, 5054x strom, 886x orientačný bod, 733x turistické informácie, 542x prístrešok, altánok, 403x poľovnícky posed, 287x ohnisko, 218x miesto na piknik, 157x orientačná mapa, 145x atrakcia, 71x chranený strom, 58x studňa, 40x štôlňa, 38x komín, 13x vodárenská veža, 3x väznica, 2x ZOO, 1x pamätník, bojisko, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Košický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kosicky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.