Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » duchovno » kostol

Kostol, Košický kraj

Kostol v Košický kraj

V Košický kraj sa nachádza 843 kusov kostol.

Kostol, Košický kraj:, 1 z 15

Dóm svätej Alžbety, svätého Michala, svätáho Mikuláša Biskupa, nanebovzatia Panny Márie, Koscelek, svätého Floriána, kostol, Devleskero Kher – Boží Dom, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Dominikánsky kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, Narod. Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Svätých košických mučeníkov, Gotický evanjelický kostol, Uršulínsky kostol, kostol, Dominika Trčku, Františkánsky kostol, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, Sv. Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Premonštrátsky kostol, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Kaplnka sv. Dominika Savia, Studentský kostol

Kostol, Košický kraj:, 2 z 15

kostol, kostol, Jozefínsky kostol, Premonštrátsky kláštor, svätého Ondreja, kostol svätého Juraja, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Kostol sv.Jána z Boha, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, kostol, Svätého ducha, Evanjelický filiálny kostol, svätého Júdu Tadeáša, Kaplnka božského srdca Ježišovho, Zosnutia Panny Márie, Krista Kráľa, Nanebovzatia Panny Márie, narodenia Panny Márie, Židovská synagóga, svätého Jána Krstiteľa, Evanjelický kostol, Kráľovnej pokoja, svätého Bartolomeja, Židovská synagóga, kostol, kostol, Katedrála svätého Martina, Špitálsky kostol svätého Ducha, svätého Jána Nepomuckého, Panny Márie Pomocnice, Sedembolestnej Panny Márie, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Farský kostol Narodenia Panny Márie, Panny Márie, svätého Gorazda, kostol, Pútnická kaplnka sv. Kríža, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Kostol Sv. Ladislava, svätých Petra a Pavla, kostol, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, kostol, Synagóga, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Arminius, kostol, kostal sv. Michala, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Cintorín stary, svätého Štefana

Kostol, Košický kraj:, 3 z 15

svätého Mikuláša, kostol, Narodenia Panny Márie, svätej Márie, svätého Jozefa, Zbor cirkvi Bratskej, svätého Michala, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, svätého Štefana, Narodenie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, zmŕtvychvstalého Krista, svätej Márie Magdalény, svätého Michala, kostol, kostol, Cintorin novy, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, Chrám Premenenia Pána, katolický kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, svätého Marka, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, kostol, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, Návrat k čistým prameňom, kostol, kostol, Chrám Božej Múdrosti, kostol, Povýšenia svätého kríža, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, svätého Štefana Uhorského, kostol, Kresťanské spoločenstvo Milosť Košice, kostol, kostol, Kostol Najsvätejsej Trojice, kostol, svätého Ducha

Kostol, Košický kraj:, 4 z 15

svätých Petra a Pavla, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Povýšenie svätého kríža, Navštívenie Panny Márie, kostol, svätého Juraja, sv. Hubert, Gr.katolícka cirkev - farnosť Rozhanovce, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, svätého Cyrila, kostol, kostol, svätého Ducha, kostol, sv. Hubertus, Gréckokatolícka kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Kaplnka sv. Trojice, kostol, kostol, kostol, svätej Rodiny, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Marie, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Anny, svätého Cyrila a Metoda, Narodenia Presvätej Bohorodičky, Zvonička, kostol, kostol, svätého Ducha, svätého Štefana prvomučeníka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 5 z 15

kostol, Zosnutia presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, Narodenia Panny Márie, svätého Martina, svätého Jozefa, Nanebovstúpenia Pána, Kostol Všechsvätých, kostol, kostol, svätého Vavrinca, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätého Michala Archaniela, kostol, kostol, sv. Mária, Nanebovstúpenie Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Trojice, kostol, Sála kráľovstva, kostol, kostol, chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, sv. Petra a Pavla, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, svätého Juraja, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 6 z 15

kostol, Pokrove Panny Márie, svätej Anny, kostol, kostol, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, kostol, Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, kostol, kostol, svätej Trojice, Najsvätejšia trojica, Svätého Štefana Uhorského, Chrám svätých sedmopočetníkov, kostol, Narodenia Presvätej Bohorodičky, Navštívenia Panny Márie, kostol, svätej Magdalény, Kostol, kostol, kostol, svätého Martina, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, kostol, Evanjelický a.v. Chrám Boží, kostol, svätého Ondreja, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, Kostol Sv. Jána Krstiteľa, kostol, Panny Márie Sedembolestnej, svätého Stanislava, kostol, kostol, kostol, Všech Svatých, svätého Jána Krstiteľa, Všetkých svätých, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 7 z 15

kostol, Narodenia Jána Krstiteľa, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, Vyšný Čaj, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, Nanebevstúpenia Pána, Kláštorisko, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Pravoslávny chrám, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája, kostol, kostol, Chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičky Panny Márie, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, sv. Trojice, kostol, svätej Márie, Narod. Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Prepodobných otcov sedmopočetníkov, kostol, kostol, svätej Marty, kostol, svätá Anna, svätého Antona, kostol, Všechsvätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 8 z 15

kostol, Sv. Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, svätého Antona, kostol, svätého Augustína, kostol, kostol, kostol, Dom Smútku, kostol, Všetkých svätých, kostol, Mária Magdaléna, Gréckokatolícky chrám svätej Márie, Gréckokatolícky chrám, svätého Michal, kostol, Rímskokatolícky kostol Ružencovej panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätého Jána Nepomúckeho, Holmiková kaplnka, Všetkých svätých, Chrám Svätej Trojice, kostol, chrám archanjela Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Povýšenia sv. kríža, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, svätej Ružencovej Panny Márie, sv. Štefana, kostol, kostol, kostol, Pravoslávny chrám

Kostol, Košický kraj:, 9 z 15

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebevzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny Alexandríjskej, Zoslanie Ducha Svätého, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, svätej Alžbety, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Martina z Tours, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Farský kostol Všechsvätých, kostol, kostol, kostol, Svätého Petra a Pavla, kostol, kostol, Povýšenie sv. Kríža, kostol, Obetovania Pána, Farský kostol nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícka cirkev, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 10 z 15

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Dom smútku, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, Svätým ženám myronosiciam, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa robotníka, svätého Michala, kostol, Chrám sviatku Zoslania Svätého Ducha, Panny Márie Kráľovnej, kostol, kostol, svätého Ondreja, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie - Kisboldogasszony Plébániatemplom, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej panny Márie, kostol, Rímskokatolícky kostol, Chrám svätého Michala Archanjela, svätého Michala archanjela, kostol, svätej Kataríny, svätý Hubert, kostol, Nanebovzatia Panny Márie

Kostol, Košický kraj:, 11 z 15

kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätého Ondreja, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Floriána, svätého Juraja, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, Narodenia Panny Márie, Panne Márii – Pomocnici kresťanov, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ladislava, svätej Barbory, kostol, kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol 13.st. - Református templom 13.sz., kostol, kostol, svätej Anny, kostol, svätého Bartolomeja, kostol, kostol, kostol, Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, svätého Štefana Uhorského kráľa, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 12 z 15

Nanebovzatia Panny Márie, svätej Magdalény, kostol, Premenenia Pána, kostol, Nanebevzatie Panny Márie, kostol, Gréckokatolícky chrám Ochran presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol sedembolestnej panny márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Navštívenia Panny Márie, kostol, kaplnka Svätej panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 13 z 15

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Rozálie, kostol, svätej Anny, Svätého Bazila Veľkého, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Kostol Premenenia Pána, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, svätého Mikuláša, kostol, svätého Martina, Melczer-kerest, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sans - Souci, sv.Ján Nepomucký, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Stefana, kostol, Kaplička, kostol, svätého Iľja Proroka, narodenia Presvätej Bohorodičky, Kaplnka sv. Petra a Pavla, Kríž, kostol, svätej Márie, kostol

Kostol, Košický kraj:, 14 z 15

kostol, kostol, kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Ján Nepomucký, Magdolna, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Vavrinca, Kláštor bosých Karmelitánov, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, kostol, sv.Panna Mária, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Šimona a Júdu, kostol, kostol, kostol, ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, Zoslania Svätého Ducha, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 15 z 15

Urunk színeváltozása-templom, Jézus Szíve-templom, kostol

kostol inde

okres Košice - okolie (228x), okres Michalovce (145x), okres Trebišov (115x), Košice (92x), okres Spišská Nová Ves (91x), okres Rožňava (86x), okres Sobrance (73x), okres Gelnica (58x), okres Košice I (38x), okres Košice IV (36x), okres Košice II (33x), Košice - mestská časť Staré Mesto (19x), Smolník (17x), Michalovce (16x), Košice - mestská časť Juh (15x), Stredné Mesto (15x), Spišská Nová Ves (14x), Košice - mestská časť Sever (12x), Južné Mesto (11x), Rožňava (10x), okres Košice III (9x), Terasa (8x), Štós (8x), Švedlár (8x), Košice - mestská časť Krásna (8x), Krásna (8x), Košice - mestská časť Západ (8x), Nižná Myšľa (8x), Spišské Vlachy (7x), Košice - mestská časť Dargovských hrdinov (7x)
kostol v okres Košice - okolie
kostol v okres Michalovce
kostol v okres Trebišov

Podobné, Košický kraj:

2385x duchovno, 871x cintorín, 843x kostol, 601x kríž, 70x kaplnka
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Košický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://kosicky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.