Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » duchovno » kostol

Kostol, Košický kraj

Kostol v Košický kraj

V Košický kraj sa nachádza 841 kusov kostol.

Kostol, Košický kraj:, 1 z 15

Dóm svätej Alžbety, svätého Michala, svätáho Mikuláša Biskupa, nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Koscelek, kostol, Devleskero Kher – Boží Dom, svätého Floriána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Dominikánsky kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, Narod. Panny Márie, kostol, kostol, Svätých košických mučeníkov, Gotický evanjelický kostol, Uršulínsky kostol, kostol, Dominika Trčku, Františkánsky kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, Sv. Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Premonštrátsky kostol, Kaplnka sv. Dominika Savia, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Studentský kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 2 z 15

kostol, Jozefínsky kostol, svätého Ondreja, Premonštrátsky kláštor, kostol svätého Juraja, Chrám Zoslania Svätého Ducha, svätej Rodiny, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Svätého ducha, kostol, kostol, kostol, svätého Júdu Tadeáša, Kaplnka božského srdca Ježišovho, Zosnutia Panny Márie, Krista Kráľa, Božieho milosrdenstva, narodenia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol, Kráľovnej pokoja, Židovská synagóga, svätého Bartolomeja, Židovská synagóga, Špitálsky kostol svätého Ducha, svätého Jána Nepomuckého, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, Panny Márie Pomocnice, Katedrála svätého Martina, narodenia Panny Márie, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Kostol Sv. Ladislava, kostol, kostol, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, svätých Petra a Pavla, Synagóga, kostol, Milosrdných bratov, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Arminius, kostol, kostal sv. Michala, Cintorín stary, kostol, svätého Štefana, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Mikuláša, svätého Jozefa

Kostol, Košický kraj:, 3 z 15

Narodenia Panny Márie, svätého Michala, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, kostol, Zbor cirkvi Bratskej, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Narodenie Panny Márie, kostol, svätého Štefana, kostol, zmŕtvychvstalého Krista, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, Cintorin novy, kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, katolický kostol, Chrám Premenenia Pána, svätej Márie, svätého Marka, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, svätého Juraja, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Návrat k čistým prameňom, kostol, kostol, kostol, Chrám Božej Múdrosti, kostol, Povýšenia svätého kríža, kostol, kostol, kostol, Kresťanské spoločenstvo Milosť Košice, kostol, svätého Michala, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, svätého Ducha, Kostol Najsvätejsej Trojice, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 4 z 15

kostol, kostol, Panny Márie, svätých Petra a Pavla, svätého Gorazda, svätého Michala, kostol, kostol, Navštívenie Panny Márie, kostol, sv. Hubert, Povýšenie svätého kríža, sv. Hubertus, kostol, Gréckokatolícka kaplnka, Gr.katolícka cirkev - farnosť Rozhanovce, kostol, kostol, svätého Cyrila, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Trojice, kostol, kostol, svätého Jozefa, Nanebovzatia Panny Marie, kostol, kostol, svätého Cyrila a Metoda, kostol, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Ducha, sv. Anny, svätého Štefana prvomučeníka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, kostol, Zosnutia presvätej Bohorodičky, Narodenia Panny Márie, kostol

Kostol, Košický kraj:, 5 z 15

kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Nanebovstúpenia Pána, kostol, svätého Vavrinca, kostol, Kostol Všechsvätých, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, sv. Mária, kostol, kostol, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Michala Archaniela, Nanebovstúpenie Pána, sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sála kráľovstva, svätej Trojice, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Pokrove Panny Márie, Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 6 z 15

kostol, svätej Anny, svätého Juraja, kostol, Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, svätej Trojice, Chrám svätých sedmopočetníkov, Svätého Štefana Uhorského, Najsvätejšia trojica, kostol, kostol, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, svätej Magdalény, kostol, Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätého Martina, Kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, Kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, kostol, svätého Ondreja, svätého Stanislava, kostol, Panny Márie Sedembolestnej, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, Kostol Sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický a.v. Chrám Boží, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Jána Krstiteľa, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Kostol, Košický kraj:, 7 z 15

kostol, kostol, kostol, Všech Svatých, svätého Jána Krstiteľa, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, Vyšný Čaj, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, Kláštorisko, svätých Kozmu a Damiána, kostol, Narod. Panny Márie, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Pravoslávny chrám, sv. Trojice, kostol, Prepodobných otcov sedmopočetníkov, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičky Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája, kostol, svätej Marty, Všechsvätých, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätého Antona, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Antona

Kostol, Košický kraj:, 8 z 15

kostol, kostol, svätá Anna, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Jozefa, kostol, kostol, kostol, Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, Gréckokatolícky chrám, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, Rímskokatolícky kostol Ružencovej panny Márie, Mária Magdaléna, svätého Michal, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Augustína, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, Gréckokatolícky chrám svätej Márie, Dom Smútku, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, narodenia Panny Márie, chrám archanjela Michala, Kostol Povýšenia sv. kríža, Chrám Svätej Trojice, Holmiková kaplnka, kostol, sv. Štefana, kostol, kostol, svätej Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 9 z 15

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny Alexandríjskej, svätého Jána Nepomuckého, Zoslanie Ducha Svätého, kostol, svätej Alžbety, kostol, Nanebevzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Pravoslávny chrám, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätého Petra a Pavla, kostol, Farský kostol Všechsvätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Povýšenie sv. Kríža, svätého Martina z Tours, Farský kostol nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícka cirkev, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Obetovania Pána, kostol

Kostol, Košický kraj:, 10 z 15

kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, svätej Márie Magdalény, svätého Jozefa robotníka, kostol, kostol, Chrám sviatku Zoslania Svätého Ducha, Dom smútku, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätým ženám myronosiciam, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie - Kisboldogasszony Plébániatemplom, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, svätého Ondreja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Kráľovnej, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, svätý Hubert, svätej Kataríny, Rímskokatolícky kostol, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Ondreja, kostol

Kostol, Košický kraj:, 11 z 15

svätého Michala archanjela, Chrám svätého Michala Archanjela, svätého Floriána, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej panny Márie, kostol, svätého Ladislava, svätého Bartolomeja, kostol, svätej Barbory, kostol, Reformovaný kostol 13.st. - Református templom 13.sz., kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Panne Márii – Pomocnici kresťanov, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, svätej Márie, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätej Márie, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského kráľa, kostol, Nanebovzatia Panny Márie

Kostol, Košický kraj:, 12 z 15

svätej Magdalény, Nanebevzatie Panny Márie, Premenenia Pána, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám Ochran presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol sedembolestnej panny márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Juraja, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Navštívenia Panny Márie, kostol, kaplnka Svätej panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 13 z 15

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, Svätého Bazila Veľkého, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Premenenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, svätého Mikuláša, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, Melczer-kerest, svätého Martina, svätej Márie, kostol, Sans - Souci, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Stefana, svätého Iľja Proroka, sv.Ján Nepomucký, narodenia Presvätej Bohorodičky, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Kaplička, Nanebovstúpenia Pána, kostol, svätej Márie, kostol, sv. Ján Nepomucký, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 14 z 15

kostol, Magdolna, Kríž, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Petra a Pavla, kaplnka Panny Márie, svätej Márie, kostol, sv.Panna Mária, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Vavrinca, kostol, Kláštor bosých Karmelitánov, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Zoslania Svätého Ducha, svätých Šimona a Júdu, kostol, kostol, ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Urunk színeváltozása-templom, Jézus Szíve-templom

Kostol, Košický kraj:, 15 z 15

kostol

kostol inde

okres Košice - okolie (228x), okres Michalovce (145x), okres Trebišov (115x), Košice (92x), okres Spišská Nová Ves (90x), okres Rožňava (85x), okres Sobrance (73x), okres Gelnica (58x), okres Košice I (38x), okres Košice IV (36x), okres Košice II (33x), Košice - mestská časť Staré Mesto (19x), Smolník (17x), Michalovce (16x), Košice - mestská časť Juh (15x), Stredné Mesto (15x), Spišská Nová Ves (14x), Košice - mestská časť Sever (12x), Južné Mesto (11x), Rožňava (10x), okres Košice III (9x), Terasa (8x), Štós (8x), Švedlár (8x), Košice - mestská časť Krásna (8x), Krásna (8x), Košice - mestská časť Západ (8x), Nižná Myšľa (8x), Spišské Vlachy (7x), Košice - mestská časť Dargovských hrdinov (7x)
kostol v okres Košice - okolie
kostol v okres Michalovce
kostol v okres Trebišov

Podobné, Košický kraj:

2376x duchovno, 870x cintorín, 841x kostol, 595x kríž, 70x kaplnka
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Košický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://kosicky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.