Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » duchovno » kostol

Kostol, Košický kraj

Kostol v Košický kraj

V Košický kraj sa nachádza 848 kusov kostol.

Kostol, Košický kraj:, 1 z 15

Dóm svätej Alžbety, svätého Michala, svätáho Mikuláša Biskupa, nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Koscelek, svätého Floriána, Devleskero Kher – Boží Dom, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Dominikánsky kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, Narod. Panny Márie, kostol, kostol, Svätých košických mučeníkov, Gotický evanjelický kostol, Uršulínsky kostol, kostol, Dominika Trčku, Františkánsky kostol, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, Sv. Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, Premonštrátsky kostol, Evanjelický kostol, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, kostol, Kaplnka sv. Dominika Savia

Kostol, Košický kraj:, 2 z 15

Studentský kostol, kostol, Jozefínsky kostol, svätého Ondreja, Premonštrátsky kláštor, Chrám Božej Múdrosti, kostol svätého Juraja, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, kostol, Kostol sv.Jána z Boha, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, svätej Rodiny, kostol, Svätého ducha, kostol, Evanjelický filiálny kostol, svätej Anny, Kaplnka božského srdca Ježišovho, svätého Júdu Tadeáša, Zosnutia Panny Márie, Božieho milosrdenstva, Krista Kráľa, narodenia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol, Kráľovnej pokoja, Židovská synagóga, Židovská synagóga, kostol, Špitálsky kostol svätého Ducha, Katedrála svätého Martina, kostol, kostol, Panny Márie Pomocnice, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätých Petra a Pavla, Farský kostol Narodenia Panny Márie, svätého Gorazda, Pútnická kaplnka sv. Kríža, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, Kostol Sv. Ladislava, kostol, svätých Petra a Pavla, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, kostol, Synagóga, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Cintorín stary, Arminius

Kostol, Košický kraj:, 3 z 15

svätého Štefana, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostal sv. Michala, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Narodenia Panny Márie, svätého Jozefa, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, Zbor cirkvi Bratskej, svätého Michala, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, Narodenie Panny Márie, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, kostol, zmŕtvychvstalého Krista, svätej Márie Magdalény, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Cintorin novy, katolický kostol, Chrám Premenenia Pána, kostol, kostol, svätého Juraja, svätého Štefana Uhorského, kostol, kostol, kostol, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, kostol, kostol, svätej Márie, svätého Marka, Návrat k čistým prameňom, kostol, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Povýšenia svätého kríža, kostol, kostol, svätého Bartolomeja, kostol, kostol, Kresťanské spoločenstvo Milosť Košice, svätého Štefana Uhorského

Kostol, Košický kraj:, 4 z 15

kostol, kostol, svätého Michala, svätého Ducha, kostol, Kostol Najsvätejsej Trojice, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Michala, kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Panny Márie, kostol, kostol, Navštívenie Panny Márie, Povýšenie svätého kríža, kostol, sv. Hubert, kostol, Gr.katolícka cirkev - farnosť Rozhanovce, svätého Ducha, kostol, kostol, svätého Cyrila, kostol, kostol, Gréckokatolícka kaplnka, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Hubertus, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Trojice, kostol, Nanebovzatia Panny Marie, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, Zvonička, svätého Ducha, svätého Štefana prvomučeníka, kostol, svätého Cyrila a Metoda, Narodenia Presvätej Bohorodičky, sv. Anny, Rastlinný kostol Svätého Ladislava, Zosnutia presvätej Bohorodičky

Kostol, Košický kraj:, 5 z 15

kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, svätého Jozefa, kostol, svätého Vavrinca, Kostol Všechsvätých, kostol, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, sv. Mária, Nanebovstúpenie Pána, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Michala Archaniela, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sála kráľovstva, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, svätej Trojice, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, kostol

Kostol, Košický kraj:, 6 z 15

Pokrove Panny Márie, kostol, svätej Anny, kostol, svätej Anny, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Chrám svätých sedmopočetníkov, Najsvätejšia trojica, svätej Trojice, kostol, Svätého Štefana Uhorského, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, svätého Martina, kostol, svätej Magdalény, Kostol, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, svätého Michala, kostol, Kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ondreja, svätého Stanislava, Evanjelický a.v. Chrám Boží, Panny Márie Sedembolestnej, Nanebevstúpenia Pána, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, Všech Svatých, kostol

Kostol, Košický kraj:, 7 z 15

kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Narodenia Jána Krstiteľa, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, Vyšný Čaj, Kláštorisko, kostol, Nanebevstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, Narod. Panny Márie, kostol, kostol, Pravoslávny chrám, kostol, Kaplnka Božieho Milosrdenstva - Isteni irgalmasság Kápolnája, Prepodobných otcov sedmopočetníkov, kostol, sv. Trojice, kostol, kostol, kostol, Chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičky Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätá Anna, svätej Marty, kostol, kostol, svätého Antona, kostol

Kostol, Košický kraj:, 8 z 15

kostol, Sv. Jozefa, kostol, kostol, Všechsvätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Antona, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám svätej Márie, kostol, Chrám Svätej Trojice, kostol, Mária Magdaléna, kostol, kostol, Holmiková kaplnka, chrám archanjela Michala, kostol, kostol, Všetkých svätých, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám, kostol, narodenia Panny Márie, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Augustína, kostol, Záštity Presvätej Bohorodičky, Rímskokatolícky kostol Ružencovej panny Márie, kostol, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, Kostol Povýšenia sv. kríža, kostol, Dom Smútku, svätého Michal, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 9 z 15

kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Zoslanie Ducha Svätého, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Pravoslávny chrám, kostol, kostol, kostol, svätej Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety, kostol, kostol, Nanebevzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny Alexandríjskej, kostol, kostol, sv. Štefana, Obetovania Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Farský kostol Všechsvätých, kostol, kostol, Gréckokatolícka cirkev, kostol, Farský kostol nanebovzatia Panny Márie, Povýšenie sv. Kríža, kostol, Cabovska Cirkev, Svätého Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 10 z 15

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Martina z Tours, kostol, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, Nanebevstúpenia Pána, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa robotníka, Svätým ženám myronosiciam, kostol, kostol, Dom smútku, kostol, kostol, kostol, kostol, Chrám sviatku Zoslania Svätého Ducha, kostol, svätej Anny, kostol, svätého Ondreja, kostol, Panny Márie Kráľovnej, kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie - Kisboldogasszony Plébániatemplom, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Chrám svätého Michala Archanjela, Sedembolestnej panny Márie, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Ondreja, svätý Hubert, kostol

Kostol, Košický kraj:, 11 z 15

kostol, svätého Juraja, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Floriána, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätej Kataríny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Panne Márii – Pomocnici kresťanov, kostol, kostol, svätej Anny, svätého Štefana, Narodenia Panny Márie, kostol, Reformovaný kostol 13.st. - Református templom 13.sz., svätej Barbory, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, kostol, svätého Ladislava, kostol, kostol, kostol, svätého Bartolomeja, kostol, kostol, kostol, Presvätej Bohorodičky, svätej Márie, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätej Márie, kostol, Evanjelický kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 12 z 15

kostol, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského kráľa, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Nanebevzatie Panny Márie, kostol, Premenenia Pána, svätej Magdalény, kostol, Gréckokatolícky chrám Ochran presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol sedembolestnej panny márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Dom Smútku, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Gréckokatolícky chrám sv. Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, kostol, kaplnka Svätej panny Márie, kostol

Kostol, Košický kraj:, 13 z 15

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Rozálie, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätého Bazila Veľkého, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Kostol Premenenia Pána, kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, svätého Mikuláša, kostol, Melczer-kerest, kostol, svätej Márie, svätého Martina, kostol, kostol, Sans - Souci, kostol, kostol, kostol, svätého Iľja Proroka, kostol, kostol, Kaplička, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Nanebovstúpenia Pána, sv.Ján Nepomucký, kostol, narodenia Presvätej Bohorodičky, svätého Stefana

Kostol, Košický kraj:, 14 z 15

kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, svätej Márie, Kríž, kostol, kostol, kostol, kostol, Magdolna, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, sv. Ján Nepomucký, Kaplnka sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, svätého Vavrinca, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kláštor bosých Karmelitánov, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, sv.Panna Mária, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomúckeho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Zoslania Svätého Ducha, kostol, svätých Šimona a Júdu, ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol

Kostol, Košický kraj:, 15 z 15

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Urunk színeváltozása-templom, Jézus Szíve-templom, kostol

kostol inde

okres Košice - okolie (231x), okres Michalovce (145x), okres Trebišov (116x), Košice (97x), okres Spišská Nová Ves (90x), okres Rožňava (86x), okres Sobrance (73x), okres Gelnica (58x), okres Košice I (40x), okres Košice IV (38x), okres Košice II (35x), Košice - mestská časť Staré Mesto (19x), Smolník (17x), Michalovce (16x), Košice - mestská časť Juh (15x), Stredné Mesto (15x), Spišská Nová Ves (14x), Košice - mestská časť Sever (13x), Južné Mesto (11x), okres Košice III (10x), Košice - mestská časť Západ (10x), Terasa (10x), Rožňava (10x), Košice - mestská časť Krásna (9x), Krásna (9x), Štós (8x), Nižná Myšľa (8x), Furča (8x), Severné Mesto (8x), Švedlár (8x)
kostol v okres Košice - okolie
kostol v okres Michalovce
kostol v okres Trebišov

Podobné, Košický kraj:

2396x duchovno, 869x cintorín, 848x kostol, 609x kríž, 70x kaplnka
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Košický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://kosicky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.